Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Ohjeet

10.01.2018

Työsopimus

Työeläkevakuuttaminen

Työeläkevakuutusmaksu

Työeläkevakuutuksen ottaminen työntekijälle

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työttömyysvakuutusmaksu

Hae ennakon määräämistä Palkka.fi-palvelun kautta

Maksuvelvollisuus

Maksaminen

Lisätietoja

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksaminen

 

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työnantajana olet velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia työsopimusta solmittaessa.

Työsopimus voidaan tehdä:

-       suullisesti

-       kirjallisesti

-       sähköisesti

On suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopimus, jotta mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään.

Lisätietoja ja työsopimuslomakkeet löydät Suomi.fi:stä  

Työeläkevakuuttaminen

Työeläkemaksu maksetaan kaikista 17–67-vuotiaista työntekijöistä. Alle 17-vuotiasta tai 68 vuotta täyttänyttä työntekijää ei vakuuteta. Jos työntekijän kuukauden ansio jää alle ansiorajan (Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot), ei vakuutusmaksua tarvitse maksaa eikä pidättää työntekijän palkasta.

Työeläkevakuutusmaksu

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana sinun täytyy pidättää työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä. Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan työeläkevakuutusmaksun sekä työntekijän osuuden työeläkevakuutusmaksusta. Palkka.fi ei huomioi mahdollisia sopimustyönantajalle muodostuvia asiakashyvityksiä eikä eräpäivästä laskettavaa perustekorkoa. Työeläkeyhtiö huomioi nämä omassa laskennassaan.
Jos et voi pidättää työntekijän osuutta palkasta, maksa koko TyEL-maksu työeläkeyhtiöön (esim. jos palkka koostuu pelkästään luontaisedusta tai Kela maksaa kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan).

 

Työeläkevakuutuksen ottaminen työntekijälle

Voit toimia tilapäisenä työnantajana tai sopimustyönantajana. Kotitaloudet ovat pääsääntöisesti tilapäisiä työnantajia.

Voit valita työeläkeyhtiön Palkka.fi:ssä palkanlaskennan yhteydessä, jos toimit tilapäisenä työnantajana. Palvelu lähettää ilmoitukset työeläkeyhtiöön ja maksu muodostuu Palkka.fi:n Maksut-kohtaan, josta voit siirtää sen verkkopankkiisi. Maksa työeläkemaksu palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Työeläkeyhtiöt eivät lähetä työeläkevakuutusmaksuista erillistä paperilaskua tilapäisille työnantajille.

Sopimustyönantajana voit tehdä sopimuksen valitsemaasi työeläkeyhtiöön. Tallenna sopimuksen tiedot Palkka.fi:n omiin tietoihisi. Löydät linkit työeläkeyhtiöihin palvelusta.  Palkka.fi lähettää ilmoitukset työeläkeyhtiöön. Jos toimit kuukausi-ilmoittajana, maksut muodostuvat Maksut-kohtaan. Vuosi-ilmoittajana toimivana työnantajana saat erillisen laskun työeläkeyhtiöltä.

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työnantajana olet joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja. Olet sopimustyönantaja jos palkkaat vakituisen työntekijän tai työntekijöille maksettava palkkasumma puolen vuoden ajalta ylittää voimassaolevan ansiorajan (palkkaparametrit). Myös kotitalous voi toimia sopimustyönantajana.
Jos työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma jää alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessa ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja. Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous. Ota tarvittaessa yhteyttä työeläkeyhtiöön. Palkka.fi-palvelun kautta voit tehdä ja lähettää tilapäisen työnantajan ilmoitukset kaikkiin työeläkeyhtiöihin lukuun ottamatta Varmaa.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajat ja palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajana sinun tulee muistaa periä työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajana vastaat sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle.

Hae ennakon määräämistä Palkka.fi-palvelun kautta

Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta vakuutusvuoden aikana työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa arvioidun ennakkopalkkasumman perusteella.

Palkka.fi-palvelussa voit hakea ennakon määräämistä, muutosta tai poistoa Ennakon hakemus/muutos-lomakkeella. Työttömyysvakuutusrahasto määrää ennakon ja perii työttömyysvakuutusmaksut, jos ne ovat yhteensä vähintään 10 euroa. Ennakot maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle kahdessa erässä, 1.1. (työnantajan työttömyysvakuutusmaksu) ja 1.5. (palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu).

Maksuvelvollisuus


Työnantajat, jotka maksavat palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa kalenterivuoden aikana ovat maksuvelvollisia. Työnantajana sinun tulee kuitenkin aina pidättää palkasta työntekijän osuus, vaikka palkka olisi alle 1200 euroa. Palkka.fi pidättää työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

• alle 17-vuotiasta henkilöä (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
• 65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)
• yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää
• maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään

Maksaminen

Työttömyysvakuutusmaksua koskevat maksulomakkeet saat Työttömyysvakuutusrahastolta

• postitse
• verkkolaskuna ilmoittamalla verkkolaskuosoitteesi Työttömyysvakuutusrahastolle tai
• e-laskuna ilmoittautumalla omassa verkkopankissasi e-laskun vastaanottajaksi

Lisätietoja

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työttömyysvakuutusrahaston verkkosivuilta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajana sinun täytyy ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutus on otettava, jos kalenterivuoden aikana teettämäsi työn palkat ovat yhteensä yli 1 200 euroa. Tämä raja on työnantajakohtainen. Palkan maksamisen ajankohdalla ei ole merkitystä. Vakuutus on otettava ennen kuin työ aloitetaan. Sitä ei voi ottaa takautuvasti.

Voit ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen Palkka.fi:n kautta, kun olet kirjautunut palveluun.

Löydät lisätietoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta (http://www.tvk.fi/). Löydät sivuilta kaikkien vakuutuksia myöntävien vahinkovakuutusyhtiöiden yhteystiedot. Tallenna työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perustiedot Palkka.fi-palveluun sekä työnantajan että työntekijän tietoihin.

 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksaminen


Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle laskun. E- ja suoramaksusta saat tietoa omasta pankistasi.