Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palvelun käyttöönotto

Palvelun kuvaus

Palkka.fi on Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden ja Työllisyysrahaston ylläpitämä maksuton palkanlaskentaohjelma. Palkka.fi on pientyönantajille ja heidän työntekijöilleen suunnattu palvelu. Palvelussa ei ole rajoitettu työntekijöiden määrää.
 

Kokeile palvelua

Palvelun Harjoittele-osiossa on esimerkkikotitalous, jonka avulla voit tutustua palveluun. Vierailijana antamasi tiedot eivät tallennu, vaan häviävät istunnon päättyessä tai katketessa.

Harjoittele-osio on tarkoitettu palveluun tutustumiseen ja käytön harjoitteluun. Huomaathan kuitenkin, että kaikki ominaisuudet eivät ole Harjoittele-osiossa käytettävissä.

kot_harjoittele.png

 

Käyttöönotto

Kotitalouskäyttäjä kirjautuu palveluun kohdasta Kirjaudu > Kotitalous.

Palveluun kirjautumisen jälkeen tallennetaan omat tiedot ja työntekijätiedot (mm. vakuutukset ja verokorttitiedot) kohdassa Lisää uusi työntekijä. Tämän jälkeen pääsee laskemaan palkkoja kohdasta Laske työntekijän palkka.

 

Käyttöönotto kesken vuoden

Voit ottaa palvelun käyttöön mihin aikaan vuodesta tahansa.

Palkka.fi-palvelun käyttöönotto vuoden 2018 aikana

Huomioi vuosi-ilmoituksessa
Vuosi-ilmoitukset korjataan antamalla uusi ilmoitus, joka korvaa aina edellisen. Jos käytät useampaa palvelua vuoden aikana, korjausmenettelyä ei käytetä, vaan eri palveluista tulleet ilmoitukset jäävät kaikki voimaan. Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon heti vuodenvaihteen jälkeen. Vuosi-ilmoitukset lähetetään vain palvelun kautta lasketuista palkoista.

Jos korjaat vuosi-ilmoitusta vuodenvaihteen jälkeen, kun vuosi-ilmoitus on jo lähetetty Palkka.fi-palvelusta, tee korjaus Suomi.fi-palvelussa. Tämä ilmoitus korvaa kaikki aiemmin antamasi ilmoitukset.

Esimerkki 1
Olet käyttänyt palkanlaskentaan 1.1.–16.6.2017 palkanlaskentapalvelua X:ä ja 1.7.– 31.12.2017 Palkka.fi:tä. 

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Jos palvelu X lähettää vuosi-ilmoituksen vastaavista palvelun kautta lasketuista palkoista, Verohallinto käsittelee molemmat ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Esimerkki 2
Olet laskenut palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua) tai sellaisessa palkanlaskentapalvelussa, josta ei lähde vuosi-ilmoitusta.

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Koska Palkka.fi-palvelun vuosi-ilmoitus ei sisällä alkuvuoden tietoja, sinun on laskettava koko vuoden tiedot yhteen ja lähetettävä erillinen vuosi-ilmoitus Verohallintoon. Lähetä vuosi-ilmoitus vasta 15.1.2018 jälkeen, mutta viimeistään 31.1.2018. Vuosi-ilmoituksen voi antaa Suomi.fi-palvelun kautta. Laske ilmoitukseen alkuvuoden aikana maksamasi palkat ja Palkka.fi-palvelun kautta lasketut palkat. Voit tarkistaa Palkka.fi:n kautta lasketut palkat palvelun muodostamasta vuosi-ilmoituksesta kohdasta Omat ilmoituksesi.

Esimerkki 3
Olet maksanut palkkoja alkuvuonna ja lähettänyt niistä vuosi-ilmoituksen esimerkiksi Suomi.fi-palvelun kautta. Maksat palkkoja vielä loppuvuoden aikana ja käytät laskentaan Palkka.fi-palvelua.

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Jos olet antanut jo aiemmin alkuvuoden palkat sisältävän vuosi-ilmoituksen Suomi.fi-palvelun kautta, Palkka.fi:n ja Suomi.fi-palvelun kautta annetut ilmoitukset käsitellään omina ilmoituksinaan.

Palkka.fi-palvelun käyttöönotto vuoden 2019 aikana

Esimerkki 1
Olet käyttänyt palkanlaskentaan 1.1.–16.6.2019 palkanlaskentapalvelua X:ä ja 1.7.– 31.12.2019 Palkka.fi:tä.

Palkka.fi lähettää ilmoitukset tulorekisteriin vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti palkanlaskennan hyväksymisen jälkeen. Jos palvelu X on lähettänyt tulorekisteriin palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoituksen, tulorekisteri on käsitellyt palvelu X:n lähettämät ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Esimerkki 2
Olet laskenut palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua) tai sellaisessa palkanlaskentapalvelussa, josta ei ole lähtenyt ilmoituksia tulorekisteriin.

Palkka.fi-palvelussa on mahdollista laskea työntekijän palkka takautuvasti kuluvan vuoden palkanmaksupäivälle. Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi työnantajamaksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoituksiin liittyviä myöhästymismaksuja. Palkka.fi lähettää tulorekisteri ilmoitukset palvelun kautta lasketuista palkoista heti palkanlaskennan hyväksymisen jälkeen.

Esimerkki 3
Olet käyttänyt palkanlaskentaan 1.1.–15.1.2019 palkanlaskentapalvelua X:ä ja 16.1.– 31.12.2019 Palkka.fi:tä. Kumpikin ohjelma lähettää tiedot tulorekisteriin, mitä käyttäjän tulee huomioida ilmoitusten suhteen?

Kuukauden aikana on käytetty kahta eri palkanlaskentapalvelua, molemmat palvelut lähettävät automaattisesti ilmoitukset tulorekisteriin lasketuista palkoista. Tarkista ilmoitusten lähetys palkanlaskentapalvelusta.

Palkka.fi lähettää tiedot tulorekisteriin vain palvelun kautta lasketuista palkoista. Palkkatietoilmoitus lähetetään tulorekisteriin heti palkanmaksun hyväksymisen jälkeen.

Huomioithan, että sinun tulee korjata työnantajan erillisilmoitus tulorekisterin verkkopalvelun kautta. Sinun tulee mitätöidä toisen palvelun kautta annettu erillisilmoitus ja korjata toista erillisilmoitusta niin, että lisäät toisen palvelun kautta laskettujen palkkojen työnantajan sairausvakuutusmaksun osuuden. Korjauksen tulee siis sisältää kyseisen kuukauden kaikki työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetut tiedot.

Esim. Palvelu X:än työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tulorekisteriin työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä, yhteensä 20€, palkkakaudelta 1.1.2019 - 15.1.2019 -> Erillisilmoitus lähetetään tulorekisteriin 31.1.2019.

Palkka.fi työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tulorekisteriin työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä, yhteensä 20€ palkkakaudelta 16.1.2019 - 31.1.2019 -> erillisilmoitus lähetetään tulorekisteriin 1.2.2019.

Tulorekisterin verkkopalvelun kautta sinun tulee mitätöidä toinen erillisilmoitus kokonaan. Tee korjaus toiseen erillisilmoitukseen, johon lisäät myös toisen erillisilmoituksen tiedot eli 40€.