Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Yksityisen hoidon tuki Palkka.fi:ssä

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja. Tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta.

·        Merkitse työntekijätietoihin, jos olet saanut palkkaukseen yksityisen hoidon tukea:

 

 KOT_yksityisenhoidontuki01.png 

·        Huomaathan, että valintaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun palkanlaskentaa on tehty. Jos kuitenkin tietoja pitää muuttaa, sinun tulee päättää työntekijän työsuhde ja lisätä tämän jälkeen työntekijälle uusi työsuhde.

 

·        Yksityisen hoidon tuen määrä merkitään palkanlaskennassa kohtaan Yksityisen hoidon tuki. Hoitajalle maksettava yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä ja kuntalisästä. Jos maksat lisäksi itse palkkaa hoitajalle, merkitse palkkasumma kohtaan Palkka tai palkkio (Ei tukea).

 

·        Yksityisen hoidon tuen määrä ilmoitetaan automaattisesti myös tulorekisteriin.

 

 KOT_yksityisenhoidontuki02.png

 

·        Ennakonpidätys lasketaan maksamasi palkan määrästä, ei yksityisen hoidon tuesta. Työntekijältä perittävä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut lasketaan saamasi tuen ja palkan yhteismäärästä.

 

·        Yksityisen hoidon tuen määrä näkyy myös palkkalaskelmalla:

 

KOT_yksityisenhoidontuki03.png

 

Palkka.fi muodostaa seuraavat työnantajamaksut, kun palkanlaskenta on hyväksytty ja palkkatietoilmoitus on lähetetty tulorekisteriin onnistuneesti:

·        ennakonpidätys Verohallintoon itse maksamastasi palkasta. Lisäksi Verohallintoon maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka maksetaan yksityisen hoidon tuen ja itse maksamasi palkan yhteismäärästä.

 

·        työeläkemaksu TyEL (työntekijän ja työnantajan osuus yhteensä) työeläkeyhtiöön yksityisen hoidon tuen ja itse maksamasi palkan yhteismäärästä.

 

Palkka.fi ei muodosta seuraavia maksuja:

·        työttömyysvakuutusmaksua, Työllisyysrahasto lähettää laskun sinulle.

 

·        työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksua, Vakuutusyhtiö lähettää vakuutuksenottajalle laskun.