Kotitalouskäyttäjän ohjeet

TyEL-vakuuttaminen

Työeläkevakuuttaminen (TyEL)

Työnantajana sinun on järjestettävä palkkaamiesi työntekijöiden lakisääteinen työeläketurva.

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos työntekijä on 17–67-vuotias.

Jos työntekijän kuukauden ansio jää alle ansiorajan (Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot), ei TyEL-maksua tarvitse maksaa eikä pidättää työntekijän palkasta.

Jos TyEL ansioraja ylittyy kuukauden aikana, huomauttaa Palkka.fi palvelu käyttäjää asiasta. Aikaisempi palkanlaskennan ilmoitus tulorekisteriin pitää myös mitätöidä ja korvata uudella ilmoituksella. Työnantajan velvollisuudeksi jää lisäksi hoitaa palveluun muodostuneet uudet TyEL-maksut.

TyEL-eläketurvaa hoitavat kaikki työeläkevakuutusyhtiöt:
     Elo
     Ilmarinen
     Varma
     Veritas

Työeläkevakuutusyhtiöiden lisäksi TyEL-eläketurvaa hoitavat tietyt kassat ja eläkesäätiöt.

Työnantajana sinulla on myös velvollisuus kertoa työntekijöille, minkä työeläkevakuutusyhtiön kautta TyEL-vakuuttaminen on hoidettu. Jos muuta luontevaa paikkaa tiedon välittämiseen ei ole, kannattaa työntekijöille kertoa, että palkanlaskentaa tehtäessä käytössä ollut eläkeyhtiö on tarvittaessa tarkistettavissa tulorekisterin sähköisen asioinnin kautta sinne lähetetyiltä palkkatietoilmoituksilta.

 

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työnantaja on joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja

Jos työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessa ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja.  Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt. Valinta on voimassa kyseisen kuukauden ajan ja TyEL-maksut muodostuvat valitsemaasi työeläkeyhtiöön.

Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous.

Tilapäisenä työnantaja voit järjestää työntekijän eläketurvan tekemättä työeläkevakuutussopimusta.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantaja on kyseessä silloin, jos työnantaja palkkaa vakituisen työntekijän.
Sopimustyönantaja ilmoittaa kaikki työntekijänsä sopimusvakuutukseen, myös määräaikaiset työsuhteet.

Sopimustyönantajana sinun täytyy tehdä työeläkevakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa ennen kuin aloitat palkanlaskennan.

Työeläkevakuutusyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Saat myös TyEL-vakuutusnumeron, joka sinun täytyy tallentaa Palkka.fi-palveluun. Voit tallentaa vakuutusnumeron Palkka.fi-palveluun muutaman päivän kuluttua siitä, kun olet tehnyt sopimuksen työeläkevakuutusyhtiön kanssa. Palkka.fi tarkistaa vakuutusnumeron oikeellisuuden.

 

TyEL-ilmoitukset tulorekisteriin

Palkka.fi-palvelu lähettää automaattisesti työntekijäkohtaiset palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin.  Työeläkevakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

 

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko TyEL-maksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan TyEL-maksun sekä työntekijän osuuden TyEL-maksusta. TyEL-maksu näkyy palkkatiedot tulorekisteriin ilmoituksen lähettämisen jälkeen kohdassa Maksut ja se on maksettava eräpäivään mennessä Palkka.fi -palvelun viitteellä. Työeläkevakuutusyhtiöt eivät lähetä TyEL-maksuista erillistä paperilaskua. Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

Takautuva palkanlaskenta ja TyEL-maksu

TyEL-maksuista lähetetään erillinen lasku, jos maksun muodostushetki on myöhempi kuin seuraavan kuukauden 15.päivä. Maksutietoja ei muodostu Palkka.fi-palveluun myöskään hyvityslaskuista.

Mitä maksujen muodostumisessa tulee huomioida?

Esimerkki 1

Takautuva palkanlaskenta tehdään 10.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
- Työeläkeyhtiölle maksettava eläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi työnantajamaksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Esimerkki 2

Takautuva palkanlaskenta tehdään 16.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi ennakonpidätys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksun mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Työeläkevakuutusyhtiö lähettää erillisen laskun työnantajalle aina, jos maksu muodostetaan takautuvasti seuraavan kuukauden 15.päivän jälkeen.

Vaikka työnantaja ei voisikaan pidättää työntekijän osuutta työntekijän palkasta, hän kuitenkin joutuu maksamaan koko TyEL-maksun työeläkevakuutusyhtiöön. Tällainen tapaus voi olla, jos palkka koostuu luontaisedusta tai kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan maksaa esimerkiksi Kela.