Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys

Tallenna Palkka.fi:n työntekijän verokortti, jos et ole saanut verokorttitietoja sähköisesti (työntekijä on lähettänyt tiedot sähköisesti Palkka.fi:n työntekijäliittymän kautta). Palkka.fi pidättää ennakonpidätyksen verokortin tietojen mukaan. Ennakonpidätystä pidätetään palkasta perusprosentin mukaan, tulorajan täyttymiseen asti. Jos tuloraja täyttyy, ennakonpidätystä pidätetään lisäprosentin mukaan. 
Muista pyytää aina työntekijältä verokortti. Jos verokorttia ei ole tallennettu Palkka.fi:n, palvelu pidättää ennakonpidätystä 60%:n mukaan.

Verokortit uudistuvat 2019

Vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2019. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2018 lopussa voimassa olevan vanhan mallisen verokortin tai vuodelle 2019 annetun uuden muutosverokortin perusteella.

Vuonna 2019 voimaan tulevan uuden verokortin voit lisätä Palkka.fi:hin vasta 2.1.2019 lähtien, kun palvelun huoltokatko päättynyt.

Muista kuitenkin tallentaa vuoden 2019 verokorttitiedot viimeistään helmikuussa, sillä muutoin ennakonpidätys on 60 %. Jos syötät tammikuussa palkkatietoja, joiden maksupäivä on helmikuussa, muista tallentaa helmikuun verokorttitiedot jo tammikuussa. 

Työnantajan todistusta maksetuista palkoista verokortin liitteeksi (lomake 5049) ei tarvita enää vuodelle 2019.


Palkka.fi palvelussa käytössä olevat verokortit

Verokortti palkkaa varten

Verokorttiin on merkitty yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan. Palkka.fi perii ennakonpidätyksen automaattisesti, kun olet tallentanut verokortin tiedot työntekijän tietoihin.
Jos verokorttia ei ole tallennettu, palvelu pidättää ennakonpidätystä 60%:n mukaan työntekijän palkasta.

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille
Palkka.fi käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti. Jos tuloraja ylittyy, palvelu pidättää ennakonpidätystä lisäprosentin mukaan. Huomaathan, että käytössä on yksi verokortti kaikille palkkatuloille eikä esim. sivutulolle ole erillistä verokorttia.

Verokortin kopio riittää
Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

·        Työntekijä toimittaa verokortin työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttia sähköisesti Verohallinnolta.

·        Työntekijä voi toimittaa verokortin sähköisesti Palkka.fi:tä käyttävälle työnantajalleen työntekijäliittymän kautta. Muista antaa lupa työntekijälle työntekijäliittymän käyttöön (työntekijän tiedoissa). Työntekijä voi kirjautua liittymään Palkka.fi:n etusivun kohdasta Kirjaudu.

·        Verokortin päätösosa jää työntekijälle

 

Työntekijän on entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana

·        Työntekijän tulee seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, kun työntekijällä on useita työnantajia.

·        Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, kannattaa työntekijän tilata uusi verokortti OmaVerossa tai puhelimitse.

·        Jos työntekijällä on useita työnantajia, uusi verokortti tulee toimittaa kaikille työnantajille.


Rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän verokortit:

·        Lähdeverokortti

·        Rajoitetusti verovelvollisen verokortti


Tallenna verokorttitiedot työntekijän tietoihin. Jos työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, Palkka.fi perii veroa 35%.

Ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksu

·       Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu muodostuu kun olet saanut kuittauksen palkkatietoilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä tulorekisteriin. Maksun tiedot ja ohjeet löydät Palkka.fi-palvelun kohdasta maksut.

·       Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12.päivä.

·       Maksut- näytöltä näet maksujen eräpäivät. Jos maksupäivä on viikonloppuna, maksut voi maksaa seuraavana arkipäivänä.

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu vuonna 2019 on 0,77 %.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetulta vuonna 2019 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14, 16—19 ja 19 a §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.