Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksu

·       Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu muodostuu kun olet saanut kuittauksen palkkatietoilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä tulorekisteriin. Maksun tiedot ja ohjeet löydät Palkka.fi-palvelun kohdasta maksut.

·       Ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12.päivä.

·       Maksut- näytöltä näet maksujen eräpäivät. Jos maksupäivä on viikonloppuna, maksut voi maksaa seuraavana arkipäivänä.

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu vuonna 2019 on 0,77 %.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetulta vuonna 2019 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14, 16—19 ja 19 a §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.