Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palkkalajit

Palkkalajit Palkka.fi:ssä:

 

Palkkalajin nimi lisätietoineen Laskentasääntö
Palkka / Palkkio Yksikköhinta
Rahamääräiset erät, kuukausipalkka, peruspalkka, palkkiot, urakkalisät, urheilijan palkka.  
Tuntipalkka Määrä x yksikköhinta
Tehtyyn työaikaan ja yksikköhintaan perustuvat palkat.  
Ylityöt Määrä x yksikköhinta
Tehtyyn työaikaan ja yksikköhintaan perustuvat palkat.  
Erillinen palkanosa Prosentti tai määrä x yksikköhinta
Eri työehtosopimuksien mukaisia maksettuja muita lisiä, jotka eivät ole säännöllistä työaikaa. Se on mukana lomakeskituntiansiossa (KTA) palkkana ja tunteina.  
Työajantasauskorvaus Prosentti tai määrä x yksikköhinta
Työajantasauskorvaus, jolla tasataan keskimääräistä viikkotyöaikaa (pekkaskorvaus).  
Iltavuorolisä Määrä x yksikköhinta
Työehtosopimuksen mukainen korvaus iltatyöstä.  
Yövuorolisä Määrä x yksikköhinta
Työehtosopimuksen mukainen korvaus yötyöstä.  
Lauantailisä Määrä x yksikköhinta
Työehtosopimuksen mukainen korvaus lauantaityöstä.  
Sunnuntailisä Määrä x yksikköhinta
Työehtosopimuksen mukainen korvaus sunnuntaityöstä.  
Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät) Määrä x yksikköhinta
Työolosuhteisiin liittyvät työehtosopimukseen perustuvat lisät kuten olosuhdelisä, likaisen työn lisä.  
Sunnuntai- / pyhätyö Määrä x yksikköhinta
Sunnuntaina, kirkollisena tai muuna juhlapyhänä tehdystä työstä saatu palkka. Jos työ on lisäksi ylityötä, maksetaan myös ylityö omalla palkkalajillaan.  
Luontoisedut Laskentasääntö
Asuntoetu Määrä x yksikköhinta
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.  
Ravintoetu Määrä x yksikköhinta
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.  
Muu etu Määrä x yksikköhinta
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa.  
Lomat Laskentasääntö
Lomakorvaus Määrä x yksikköhinta
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Työsuhteesta josta työntekijälle ei kerry lomaoikeutta, voidaan maksaa myös lomakorvausta työsuhteen jatkuessa (prosenttiperusteinen lomakorvaus).  
Lomaraha Määrä x yksikköhinta
Lomaraha eli lomaltapaluuraha on työehtosopimukseen perustuva lisä loma-ajalta.  
Vuosilomapalkka Määrä x yksikköhinta
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin Vuosilomalaissa ja Lomapalkkasopimuksessa säädetään. Tätä palkkalajia käytettäessä on vuosilomapalkka mahdollista saada omalle tililleen kirjanpidossa. Maksettaessa vuosilomapalkkaa etukäteen tulee palkkakauden loppupäivämääräksi ilmoittaa viimeinen lomapäivä, jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein.  
Kertyneet lomapäivät Päivien määrä
Tallenna kertyneitten lomapäivien määrä. Päivien määrän voi myös syöttää miinusmerkkisenä, jos kyseessä on lomapäivien vähentäminen.  
Verottomat kustannusten korvaukset Laskentasääntö
Kokopäiväraha Määrä x yksikköhinta
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa yksikköhinta.  
Osapäiväraha Määrä x yksikköhinta
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja osapäivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa yksikköhinta.  
Ateriakorvaus Määrä x yksikköhinta
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhinnan tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja ateriakorvauksia esim. tammikuussa joulukuun ateriakorvauksia muista muuttaa yksikköhinta.  
Kilometrikorvaus oma auto Määrä x yksikköhinta
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa yksikköhintaa. Käyttäjä voi muuttaa yksikköhintaa tallennettaessa. Yksikköhinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa yksikköhinta.  
Työvälinekorvaus Määrä x yksikköhinta
Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta. Tällaisesta korvauksesta työnantaja ei toimita ennakonpidätystä eikä maksa sosiaaliturvamaksua. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.  
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli Yksikköhinta
Työntekijän maksamat yleensä tositteisiin perustuvat kustannukset. Muiden kustannuksien tietoja ei välitetä tulorekisteriin.  
Kilometrikorvaus muu peruste Määrä x yksikköhinta
Syötä kilometrien määrä ja yksikköhinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.  
Vähennykset Laskentasääntö
Ay-jäsenmaksu Yksikköhinta
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä  
Ulosmittaus Yksikköhinta
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä.  
Takaisinperintä Määrä x yksikköhinta
Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti.  
Muut Laskentasääntö
Yksityisen hoidon tuki
Yksikköhinta
Jos olet saanut hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelalta, merkitse kohtaan tuen määrä. Hoitajalle maksettava yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä ja kuntalisästä. Jos maksat lisäksi itse palkkaa hoitajalle, merkitse palkkasumma kohtaan Palkka tai palkkio.  
EPL 15 §/Moottorisahavähennys Yksikköhinta
Työntekijälle työstä välittömästi johtuvia kustannuksia. Työnantaja laskee prosenttiosuuden palkasta ja tallentaa euromäärän yksikköhinta kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa.