Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Työnantaja – muista maksaa myös lomapalkka, lomaraha tai lomakorvaus

2018-03-23

 

Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Työntekijälle kertyy lomaoikeutta lomanmääräytymisvuoden ajalta 1.4.–31.3. Työntekijän tulee pitää loma lomavuoden aikana (2.5.–30.4.) lomanmääräytymisvuoden (31.3.) jälkeen.

Palkka.fi:ssä sinun kannattaa kerryttää lomapäiviä työntekijöille, jotka työskentelevät säännöllisesti ja joiden työaikaan liittyvät rajat täyttyvät. Vuosilomaa kertyy, jos työntekijällä on kalenterikuukauden aikana vähintään 14 työpäivää. 35 tunnin säännön piirissä olevalla täytyy olla vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Uudessa työsuhteessa kertyy tavallisesti 2 lomapäivää/kuukausi.

Vuosiloman ulkopuolelle jäävillä työntekijöillä on myös oikeus vapaaseen. Lue lisää (Vuosilomalaki 8 §).
Muista tutustua myös työehtosopimuksiin, koska Palkka.fi ei huomioi niitä.

Työnantaja – näin lisäät työntekijälle kertyneet lomapäivät, jotka puuttuvat lomaraportista

  • Tallenna Kyllä-vaihtoehto työntekijän tietoihin kohtaan Kertyykö vuosilomaa ja merkitse lomaoikeuden määrä (2, 2,5 tai 3 päivää).
  • Yritykset lisäävät lomapäivät kohdasta Tilastopalkkalajit > Kertyneet lomapäivät.
    Merkitse tilastopalkkalajilla kertyneet lomapäivät edelliselle vuodelle, jonka jälkeen lomapäiviä voi merkitä pidettäväksi.
  • Kotitaloudet lisäävät lomapäivät kohdassa Lisää palkkalaji > Kertyneet lomapäivät.

Työntekijän pitämät ja jäljellä olevat edellisen ja kuluvan vuoden lomapäivät näkyvät palkkalaskelmassa. Maksaessasi lomapalkkaa käytä palkkalajia vuosilomapalkka, jotta pidetyt ja jäljellä olevat lomapäivät muodostuvat oikein. Vuoden 2017 lomapäivät voit tarkistaa lomaraportista.

Lue lisää lomaraportista

Näin maksat lomapalkan

Palvelu laskee lomakertymän palkkakauden perusteella, jos kuukaudessa on vähintään 14 arkipäivää.  Työpäiviksi lasketaan kaikki päivät (ma–pe) erottelematta arkipyhien palkallisia tai palkattomia päiviä.  Palvelu ei huomioi laskennassa maksettavan palkan määrää tai tuntimäärää. Työnantajana sinun täytyy itse huomioida 14 päivän ja 35 tunnin säännöt.

Valitse palkanlaskennassa Lomat ja poissaolot > palkkalaji vuosilomapalkka tai lomakorvaus ja merkitse pidettävien ja maksettavien lomapäivien määrä. Tiedot näkyvät myös työntekijän palkkalaskelmassa.


Vuosilomapalkka

Työntekijällä on vuosilomalain ja lomapalkkasopimuksen mukaan oikeus saada vuosiloman ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka.

  • Tarkista ja korjaa tarvittaessa työntekijän lomapäivien määrä ennen palkanlaskentaa.
  • Palkanlaskennassa palkkalajin vuosilomapalkka yhteydessä tallennettu lomapäivien määrä vähentää lomapäivien määrää.
  • Yleensä vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein, valitse palkkakausi niin, että loppupäivämäärä on viimeinen lomapäivä.

Milloin maksetaan lomarahaa ja lomakorvausta?

Lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa.
Lomarahan voi maksaa kerralla ennen loman alkamista. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos kyseessä on eläkkeelle tai asepalvelukseen lähtevä työntekijä. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta.

Lomakorvausta maksetaan, jos työntekijän työsuhde päättyy. Työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. Vapaajärjestelmän piirissä oleville maksetaan lomakorvaus vapaan ajalta.

Katso tarkemmin ohjeet vuosilomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan maksamisesta:

Onko työntekijälläsi A-verokortti tai lähdeverokortti?

Jos työntekijällä on käytössä A-verokortti tai lähdeverokortti, on palkkakaudet syötettävä aikajärjestyksessä.

Vuosilomapalkkaa, lomakorvaus tai lomarahaa ei voi laskea etukäteen, jos työntekijälle on vielä tulossa laskettavaksi palkkoja. Esimerkiksi et voi laskea työntekijän lomapalkkaa kesäkuulle, jos toukokuun palkkaa ei ole vielä laskettu.
Jos työntekijällä on jokin muu verokortti, voivat palkkakaudet olla erilaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma-pe 9.00 – 16.15, ja heinäkuun ajan klo 9.00–15.00. Poikkeuksena on juhannusaatto.  Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm.
Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
Työttömyysvakuutusrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti asiakaspalvelu@tvr.fi
Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.