Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi täytti 5 vuotta 1.2.2011

2011-02-28

Palkka.fillä maksettu palkkasumma ylitti viime vuonna jo 835 miljoonaa euroa. Suomalaiset kodit ottivat viime vuonna palvelun todella omakseen: he kaksinkertaistivat määränsä, ja kotitalouskäyttäjiä on rekisteröity nyt jo yli 50 000 kpl. Vertailukohdaksi mainittakoon, että kotitalousvähennystä hakee vuosittain yli 300 000 Verohallinnon asiakasta. Työnantajien joukossa olevien yritysten määrä ylitti juhlaviikolla 25 000 käyttäjän rajan. Palkkasumma kasvoi tammikuussa vuoden takaiseen lähes 40 %.

Palkka.fi-seminaarin juonsi Dopplr-palvelun brändikäs Lisa Sounio, ja katsauksen palvelukehityksen yleisiin periaatteisiin loi Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila.

Miksi Palkka.fi menestyy?

Palkka.fin menestys on merkittävä asia, huomautti professori Mattila. Verkostoyhteistyöt eivät yleensä onnistu. Esimerkkinä hän käytti kunnianhimoista ja laajaa liikenteeseen liittynyttä Aramis-hanketta. Persoonaton hanke haudattiin tuloksettomana kymmenen vuotta ja sata miljoonaa frangia myöhemmin.

Näiden vastakkaisten esimerkkien kautta Mattila toi esille menestykseen vaadittavia tekijöitä. Hankkeella saatavien hyötyjen on oltava konkreettisia, niin tulevan palvelun käyttäjille kuin sen rahoittajillekin. Verkostonakin tehtävä yhteistyö tarvitsee omistajan. Sitoutuminen ja todellinen vastuunkanto on haasteellinen tehtävä.

Markkinointiopit eivät hyvää lupailleet

Markkinoinnin perusoppien näkökulmasta Palkka.fi:llä ei ollut onnistumisen edellytyksiä: toimijana oli valtio, jolla ei ollut kokemusta vastaavasta, ja palvelun erilaistaminen muista oli olematonta. Verkostoyhteistyö valtion budjetilla toimivan viraston ja liiketaloudellisin perustein toimivien vakuutusyhtiöiden kanssa saatiin toimimaan.

Asiakkaat ottivat palvelun omakseen. Palkka.fi teki sen mitä lupasikin: helpotti lakisää-teisten velvoitteiden hoitamista.

Helppo velvoitteiden täyttäminen ehkäisee myös harmaata taloutta

Oikein hoidetut velvoitteet ovat etu niin palkansaajille eli tuleville eläkkeensaajille kuin verorahoituksella toimivalle yhteiskunnallekin. ”Palkka.fin kautta 800 miljoonan euron palkkasumma on poissa harmaan talouden piiristä,” huomautti professori Mattila puheenvuorossaan. Palvelu täyttää hyvin paikkansa, ja SADe-ohjelman myötä se voi täydentää entisestään viranomaisten palvelutarjoomaa. Palkka.fillä on siis edessään valoisa tulevaisuus.

Lisätietoja

  • apulaisjohtaja Kalevi Heiliö, Verohallinto 040 556 3422
  • ylitarkastaja Johanna Kotipelto, Verohallinto 040 537 1277
  • ylitarkastaja Birgitta Ruuhonen, Verohallinto 040 587 5556

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.