Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi uudistuksia 2011

2011-10-05

Sisällysluettelo

SEPA muutokset Palkka.fi-palveluun 5.10.2011

SEPA maksuaineiston muodostus

Yrityskäyttäjät voivat muodostaa SEPA maksuaineistot Palkka.fi-palvelun maksuista 5.10. klo 12.00 jälkeen. Maksuaineiston muodostus tehdään palvelun Maksut-näytöllä. Samalla otetaan käyttöön myös IBAN-tilinumeron sisältävä pankkiviivakoodi.

Pankkitilinumerot ovat IBAN-muodossa

Palveluun tallennetut tilinumerot muutetaan IBAN-muotoon.

Tilinumero IBAN

Tilinumero IBAN

SEPA maksuaineiston muodostus

Yrityskäyttäjät voivat muodostaa SEPA maksuaineistot Palkka.fi-palvelun Maksut-näytöllä. Tallenna ensin Työnantajan perustiedot > Maksamiseen liittyvät tiedot -kohtaan SEPA-maksatustunnus.

Työnantaja-otsikko
Perustiedot-otsikko
Perustiedot-otsikko
Tilinumero IBAN

Kun maksatustunnus on tallennettu, näkyy Maksut-näytöllä Tallenna SEPA-aineisto -painike aktiivisena. Maksuaineistoon tulevat maksut valitaan rastilla, voit valita kaikkia maksuluettelolla olevia maksuja.

Maksuluettelo

Kun olet valinnut haluamasi maksut, paina ”Tallenna SEPA-aineisto”. Palkka.fi muodostaa maksuaineiston, jonka voit siirtää pankkiin pankkiyhteysohjelmistolla tai verkkopankin välityksellä. SEPA-aineistoon valitut maksut eivät enää näy maksuluettelolla, vaan ne ovat siirtyneet maksuarkistoon.

Lisätietoja saat pankkien lisäohjeista ja omasta pankistasi.

Ulosoton viitenumero yrityskäyttäjillä

Jos työntekijäsi toimittaa ulosottoviraston maksukieltomääräyksen, tallenna maksukieltomääräyksessä oleva viitenumero työntekijätietojen ulosottotietoihin. Viitenumero lisätään tämän jälkeen automaattisesti ulosottomaksuun.

Maksuluettelo

Ohjeita ja virheilmoituksia on selkeytetty

Saadun käyttäjäpalautteen perusteella palvelun ohjeistusta ja virheilmoituksia on selkeytetty. Palkka.fi:n ohjelinkkejä on päivitetty vero.fi-uudistuksen jälkeen. Palkanlaskennan Lisätiedot kentän tallennustilaa on kasvatettu 200 merkkiin.

Palkkalaskuri ja oppimisympäristö ja avattiin 1.9.2011

Palkkalaskurin avulla voit vaivattomasti arvioida palkan sivukuluja sekä työntekijälle maksettavan palkan määrää. Laskuri löytyy osoitteesta www.palkka.fi/palkkalaskuri/, ja etusivun linkistä.

Palkanlaskennan harjoittelua ja opetusta varten avattiin oppimisympäristö, joka vastaa ominaisuuksiltaan oikeaa Palkka.fi -palvelun yrittäjille suunnattua käyttöliittymää. Opi.palkka.fi -palvelua voidaan käyttää mm. oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena. Opetusympäristössä on käytössä keinotekoiset henkilö- ja yritystunnukset, joiden avulla kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Oppimisympäristön osoite on opi.palkka.fi (huom ei www-alkuliitettä)

Vuodenvaihde lähestyy

Vuodenvaihteeseen tuleva palvelukatko on 30.12.2011 klo 16:00 – 2.1.2012 klo 12:00. Vuoden 2011 palkat on laskettava 30.12. klo 16.00 mennessä.

Vuodenvaihteen toimista tiedotamme myöhemmin.

Palkka.fi uudistuksia 6.4.2011

Palkanmaksupäivä voi olla kuluva tai myöhäisempi päivä

Palkka on maksettava tai sen on oltava nostettavissa palkan erääntymispäivänä. Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää.

Palkka.fi palvelu ei tarkista ohjelmallisesti sitä, jos merkitset maksupäiväksi viikonlopun tai juhlapyhän. Palkanmaksajana sinun on tarkistettava maksupäivä.

Alla kuva kotitalouskäyttöliittymästä.

Palkanmaksupäivä

Yrityskäyttäjä - haluatko sähköpostilla tietoa palvelusta

Palkka.fi ei lähetä vielä sähköposteja käyttäjille. Jos haluaisit esim. nämä palvelutiedotteet sähköpostilla, tarkista Työnantajan perustiedot -näytöllä osoitteesi ja merkitse ne tiedotteet, jotka haluat sähköpostiisi.

Sähköposti lupa

Palvelun käytön keskeytys

Yrityskäyttäjille on lisätty näyttö, jolla voi ilmoittaa Palkka.fi:n käytön keskeytyksestä. Voit keskeyttää palvelun käytön tilapäisesti tai kokonaan. Keskeytyksen aikana vain osa palvelun ominaisuuksista on käytössäsi. Voit tarkastella palkanlaskennan tulosteita, ilmoituksia, maksuja ja viestejä.

Keskeytyksen ajalta ei muodosteta ilmoituksia Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille.

Jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllisenä työnantajana, älä keskeytä palvelun käyttöä, ennen kuin olet tehnyt ilmoituksen Verohallinnolle palkanmaksun päättymisestä ja antanut tarvittavat kausi- ja vuosi-ilmoitukset.

Palvelun käytön keskeytys

Jos et ole käyttänyt palvelua ja laskenut palkkoja vuoden 2009 jälkeen, palvelu on keskeytetty automaattisesti ja saat sen uudelleen käyttöön Työnantajatiedot > Palvelun käytön keskeytys kohdasta. Palvelun käytön keskeytyksellä halutaan estää ilmoitusten automaattinen lähteminen silloin, kuin palkanlaskentaa ei enää ole.

Keskeytys voimassa

Luettelo työkorvausten saajista (korvauslista)

Palkanlaskennan tulosteet näytöllä voit tehdä listauksen työkorvauksen saajista myös henkilöittäin.

Korvauslistan muodostus

Esimerkkiyritysten ja kotitalouksien tietoja on päivitetty

Esimerkkityöntekijöiden verokorttitiedot on päivitetty ja palkanlaskennan esimerkkejä on tehty myös kuluvalle vuodelle.

Ohjeita ja näyttöjä on selkeytetty

Mm. kotitalousnäytöllä maksut, ilmoitukset ja palkkalaskelmat ovat omissa sarakkeissaan. Maksun edessä sininen pallo kertoo että maksua ei ole merkitty maksetuksi.

Maksun tila
Luettelo maksuista ja ilmoituksista

Ilmoitukset näytölle on lisätty ilmoituksen kausi ja lähetyspäivämäärä.

Ilmoitusluettelo

Palkka.fi muutoksia 9.2.2011

Uusia palkkalajeja

Provisio ja tulospalkkio on lisätty yritysprofiilissa Palkat ja lisät -valintalistalle. Suori-tukset sisältyvät ennakonpidätyksen ja TyELin alaiseen ansiotuloon.

  • Provisiopalkkauksessa, esimerkiksi myyntityössä, palkka lasketaan myyntitu-loksen perusteella eikä se ole kiinteä tai perustu ajalliseen suoritteeseen, kuten tunti- tai kuukausipalkka.
  • Tulospalkkio voi kuulua yrityksen palkkiojärjestelmään, jolla se kannustaa tie-tyn tavoitteen saavuttamiseen.

Maksa ja ilmoita heti -toiminto

Kotitalouskäyttöliittymässä ”maksa ja ilmoita heti” -toiminto on siirretty maksut näytöl-le. Työnantajamaksut ja ilmoitukset kannattaa tehdä vasta sitten, kun on laskenut ja hyväksynyt kaikki kuluvan kuukauden palkat. Työantajamaksuja vastaavat kausive-roilmoitus ja TyEL-ilmoitus lähtevät maksujen muodostamisen jälkeen seuraavana yönä automaattisesti.

Uudet verokortit voimaan 1.2.2011 alkaen

Vuoden 2011 verokortit tulivat voimaan 1.2.2011. Helmikuussa on viimeistään tallen-nettava vuoden 2011 verokorttitiedot, muutoin ennakonpidätys on 60 %.

Yrityskäyttäjällä on mahdollisuus saada sellaisen työntekijän, jolla on ollut voimassa oleva työsuhde 5.1.2011, verokorttitiedot suoraan Verohallinnolta. Hae verokortti -toiminto on työntekijätietojen verokorttinäytöllä. Vaikka tiedot on mahdollista saada sähköisesti, työntekijän on kuitenkin toimitettava alkuperäinen päätoimenverokortti tai esitettävä sivutoimen verokortti.


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.