Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi uudistuksia 2012

2012-10-16

Sisällysluettelo

Palkka.fi uudistuksia 16.10.2012

SEPA-maksuaineisto

SEPA-maksuaineiston päivämäärätarkistuksia on väljennetty.

Tallenna SEPA-aineisto -painike on käytössä maksuluettelo-sivulla, jos olet tehnyt pankin kanssa maksusopimuksen ja olet syöttänyt SEPA-maksajan tunnuksen työnantajatietoihin.

Merkitse rasti Valitse-valintaruutuun niiden maksujen kohdalla, jotka haluat mukaan SEPA-aineistoon. Voit valita kaikkia maksuluettelolla olevia maksuja. Kun olet valinnut haluamasi maksut, paina ”Tallenna SEPA-aineisto”. Palkka.fi muodostaa maksuaineiston, jonka voit siirtää pankkiin pankkiyhteysohjelmistolla tai verkkopankin välityksellä.

SEPA -aineisto pitää muodostaa viimeistään palkanmaksupäivää edeltävänä päivänä.

Jos palkanmaksupäivä sattuu viikonlopulle/arkipyhälle, huolehdi että palkka on tilillä edellisenä pankkipäivänä, eli aineisto tulee lähettää pankkiin palkanmaksupäivää edeltävänä päivänä.

Lisätietoja saat pankkien lisäohjeista ja omasta pankistasi.

Ulosoton laskenta

Päivitetty ulosoton laskentaa tapauksessa, jossa palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä.

Palvelun ohjeita on päivitetty

Palvelun näyttötekstejä ja ohjeita on päivitetty.

Yläpalkkiin on lisätty päivämäärä.

Paivamaara.gif

Kotitalousvähennyksen selitekenttää on pidennetty

Selitekentta.jpg

Kotitalousvähennyksen selitekenttään kirjoitettu teksti välittyy kotitalousvähennystietojen yhteydessä kokonaisuudessaan Verohallintoon, tulosteella näkyy vain alkuosa tekstistä.

Palkka.fi uudistuksia 19.6.2012

Useiden tulosteiden tulostaminen kerralla

Palkanlaskennan tulosteet ja Ilmoitukset -näytöille on lisätty mahdollisuus tulostaa useita tulosteita kerralla.

Lisäys ulosottotietoihin

Työntekijän ulosottotietoihin on lisätty kenttä Velalliselle lisäksi jätettävä määrä, tiedon saat ulosottokiellon Muut määräykset -kohdasta.

VelalliselleJatettava.jpg

Työntekijän tiedot

Työntekijän Perus- ja työsuhde -tiedot kohtaan on lisätty työaikaa ja palkkaustapaa koskeva kolmas vaihtoehto - Muu.

Yrityskäyttäjien näyttö:

YritysTyontekija.jpg

Kotitalouskäyttäjien näyttö:

KotitalousTyontekija.jpg

Kausiveroilmoituksen ilmoitusjaksotieto

Verohallinnon ilmoittama kausiveroilmoituksen ilmoitusjaksotieto (kuukausi tai neljännesvuosi-ilmoittaja) päivittyy automaattisesti työnantajan verotukseen liittyviin tietoihin. Muuttuneet tiedot näytetään sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Palvelun yleisneuvonta heinäkuussa ma-pe 9.00–15.00

Palvelun yleisneuvontapuhelin palvelee suomeksi numerossa 020 697 034 heinäkuussa ma–pe 9.00–15.00, muina kuukausina palveluaika on 9.00 – 16.15. Palvelu on maksuton. Soittajalle puhelu hinta määräytyy soittajan käyttämän oman liittymähinnan mukaan: lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu.

Palkka.fi uudistuksia 22.5.2012

Tunnistautuminen

Yrittäjät:

> Katso PWD tunnistus on poistettu käytöstä. Yrittäjät voivat tunnistautua Palkka.fi palveluun Katso OTP tunnisteella.

Kotitaloudet:

Kotitalouksien tunnistuksessa sirullinen henkilökortti on pois käytöstä toistaiseksi, ainakin elokuun loppuun saakka.

Yritysten työntekijöiden kiinteät palkat

Työntekijätietoihin voi tallentaa kiinteitä palkkoja, joita käytetään palkanlaskennan perustietoina. Tuntipalkkavalikkoon on lisätty ilta- ja yövuorolisät.

iltayolisat.jpg

Kausilista - uusi tuloste yrityskäyttäjille

Tilastolista korvataan kausilistalla, jonka voi tulostaa joko työntekijäkohtaisesti tai kaikista työntekijöistä. Kausilistalle tulostetaan tuntipalkkaisten työntekijöiden työtunnit sekä työnantajan tallentamat sosiaaliturvamaksun oikaisun määrä ja perusteet.

 

kausilista_valinta.jpg

kausilista.jpg

Kotitalouksien palkanlaskentaan uusia palkkalajeja

Palkkalajit näytetään erillisessä näytössä. Palkkalajilistaan on lisätty uusia palkkalajeja: iltavuorolisä, yövuorolisä, lauantailisä sekä sunnuntai- ja pyhätyö

kotpalkkalajit.jpg

Yksityisen hoidon tuki

Lastenhoitajan palkanlaskennassa yksityisen hoidon tuki ilmoitetaan aina omana suorituksenaan eikä sitä lisätä palkan määrään. Palkanlaskenta-näytöllä on yksityisen hoidon tuen ja palkan järjestystä vaihdettu.

yksityisenhoidontuki.jpg

 

Palkka.fi palvelu laskee sosiaaliturvamaksun, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun yksityisen hoidon tuen ja palkan yhteismäärästä.

Muutoksia palkkalaskelmalle

Palkkalaskelmalle eritellään rahapalkka, vuosilomapalkka ja sairausajanpalkka. Kuuden kuukauden palkat on poistettu palkkalaskelmalta. Tarkempaa tietoa kuuden kuukauden tulojen ilmoittamisesta Kelan sivuilta.

Yrittäjä tarkista, että käytössäsi on Katso OTP

Yrittäjät voivat tunnistautua Palkka.fi palveluun huhtikuun alun jälkeen vain Katso OTP tunnisteella, Katso PWD poistuu Palkka.fi-käytöstä.

katso pwd poistuu

Varmista että käytössäsi on Katso -tunnisteeseen liittyvä salasanalista (otp). Lue lisää >>

Lisätietoja: Katso-tuki 020 697 040 tai sähköpostilla katso(at)vero.fi

<h2 "="" id="toc-19">Palkka.fi uudistuksia 8.2.2012

Palkkalaskelmat työntekijän asiointitilille

Jos työntekijä on avannut kansalaisen asiointitilin ja haluaa, että palkkalaskelmat toimitetaan sähköisesti, Palkka.fi lähettää laskelmat automaattisesti, kun työntekijän perustietoihin palkkalaskelmien välitys -kohtaan on valittu Lähetetään kansalaisen asiointitilille.

Laskelman lähetys asiointitilille

Lue lisää www.asiointitili.suomi.fi

www.asiointitili.fi

Palkanlaskennan tulosteet -näytöllä Palkkalaskelman / työkorvaus -tositteen Tila-kohdassa on kirjekuori merkkinä onnistuneesta lähetyksestä. Tila kohtaan tulee huutomerkki jos lähetys ei ole onnistunut.

Laskelma lähetetty

Palkanlaskennan tulosteet

Palkanlaskennan tulosteita muodostettaessa voit valita haluatko tulosteet maksupäivän vai palkkakauden alkupäivän perusteella.

Ammattiyhdistysmaksun viite

Ammattiyhdistysmaksun viitteeksi tulee ensisijaisesti työntekijän ammattiyhdistystietoihin tallennettu viitenumero, jos viitenumeroa ei ole tallennettu, muodostetaan viite automaattisesti, siten että viitteessä ovat työnantajan y-tunnus, työntekijän henkilötunnus sekä maksukuukausi.

Vuodenvaihde 2012

Käyttökatkos 30.12.2011 klo 15.00 – 2.1.2011 klo 12.00

Palkka.fi on pois käytöstä perjantaista 30.12.11 klo 15.00 - maanantaihin 2.1.2012 klo 12.00 saakka, vuodenvaihteessa palveluun tehtävien muutosten vuoksi.

Palkanlaskennassa huomioitava

Verotuksessa vuoden 2011 tuloksi luettavat palkat on laskettava viimeistään perjantaina 30.12.2011. Palkanlaskentaa vuoden 2012 palkanmaksupäiville ei voi tehdä vuoden 2011 puolella.

Yrityskäyttäjien vuosi-ilmoitukset vuodelta 2011

Työnantajan perustiedoissa voit valita automaattisen ilmoitusliikenteen (Kyllä vaihtoehto), jolloin ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöihin lähtevät automaattisesti.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä. Automaattisen ilmoitusliikenteen valinnalla ”Kyllä” ei ole merkitystä, toimita ilmoitus itse tapaturmavakuutusyhtiöösi.

Jos olet käyttänyt palvelua koko vuoden, vuosi-ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöihin hoituvat palvelun kautta koko vuodelta.

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta ja olet lisäksi tallentanut alkusaldot (ennen palvelun käyttöönottoa vuonna 2011 maksamasi tiedot, mm. palkat, ennakonpidätykset, työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut), vuosi-ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöihin hoituvat palvelun kautta koko vuodelta.

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta ja alkusaldot ovat tallentamatta, sinun on annettava vuosi-ilmoitukset erikseen Verohallintoon ja työeläkeyhtiöihin ennen palvelun käyttöönottoa maksamistasi suorituksista mutta vain niistä. Verottajan vuosi-ilmoituksen voit antaa Tyvi-palveluiden välityksellä (www.vero.fi/tyvi) tai perinteisesti lomakkeilla. Oman työeläkeyhtiösi verkkosivuilta löydät ohjeita vuosi-ilmoitusten antamiseen.

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset vuodelta 2011

Palvelu lähettää automaattisesti seuraavat kotitalouden ilmoitukset:

  • Kotitalousvähennysilmoitukset
    • tammikuussa 2012 voit vielä tallentaa vuoden 2011 työkorvauslaskuja > vähennys näkyy silloin vuoden 2011 esitäytetyllä veroilmoituksellasi, kotitalousvähennysilmoitus lähetetään Verohallintoon helmikuun alussa
    • palkanlaskenta pitää olla tehtynä vuoden 2011 puolella, jotta palkkojen perusteella saa vähennyksen vuoden 2011 verotuksessa (maksuvuosi ratkaisee)
  • vuosi-ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä tapaturmavakuutusyhtiösi kanssa sovitulla tavalla.

Vuoden 2012 muutokset

Kausiveroilmoittamiseen vaikuttavat perustiedot

Yrityksen tietojen haku YTJ-tietopalvelusta

Yritys rekisteröidään YTJ-tietopalveluun joko säännöllisesti tai satunnaisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, tämä tieto siirretään Palkka.fi-palveluun. Ko. tietoa käytetään kausiveroilmoitusten muodostamisessa, säännölliseksi työnantajaksi rekisteröidyille työnantajille muodostetaan kausiveroilmoitus myös sellaisilta kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole ollut, satunnaisten työnantajien ei tarvitse antaa kausiveroilmoitusta muuta kuin palkanmaksukuukasilta.

Kausiveroilmoituksen ilmoitusjaksotiedot haetaan Verohallinnon järjestelmistä

Verohallinnon järjestelmiin työnantaja merkitään joko kuukausi- tai neljännesvuosi-ilmoittajaksi.

Tiedot näkyvät Työnantajan tiedot > Verotukseen liittyvät tiedot -näytöllä:

Verotustiedot

Tietoa ei voi muuttaa Palkka.fi-palvelussa. Ilmoitusjakson pituuteen voit hakea muutosta Verohallinnolta ilmoitusjaksolomakkeella (4071). Ilmoittautuminen säännölliseksi työnantajaksi tehdään perustamisilmoituslomakkeella Y1.

Palkanlaskennan parametritiedot

Uudet prosentit ja hinnat ovat käytössä 2.1.2012, josta alkaen voit laskea palkkoja vuoden 2012 palkanmaksupäiville. Parametritiedot löydät joulukuun lopussa etusivun ylänavigaatiosta.

Prosentit ja hinnat

Uusi palkkalaji yrityskäyttäjille

Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan työajanlyhennysrahaa (7,7, %, maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä). Palkkalaji löytyy palkanlaskennassa palkat ja lisät -valikosta. Lisätietoja Rakennusliitosta tai työehtosopimuksista http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/.

Yrityskäyttäjän eläkevakuutushakemukset

Yrityskäyttäjien eläkevakuutushakemukset ohjataan työeläkeyhtiöiden verkkopalveluihin. Palkka.fi palvelu ei lähetä työeläkehakemusta automaattisesti.

Tilapäisesti palkkoja maksava yrittäjä voi järjestää työntekijän eläketurvan yksinkertaisesti ilmoittamalla työntekijä- ja palkkatiedot sekä maksamalla työeläkevakuutusmaksut eläkeyhtiöön kuukausittain viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä. Eläkeyhtiö valitaan palkanlaskennan yhteydessä, tilapäisen työnantajan ei tarvitse tallentaa työnantajatietoihin vakuutuksen tietoja.

Tilapäinen työnantaja voi menetellä näin, jos hänellä ei ole palveluksessaan yhtään työntekijää jatkuvasti ja määräaikaisten työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on alle 7 746 € vuonna 2012. Halutessaan hän voi ottaa myös vakuutuksen.

Verokortit vuonna 2012

Vuoden 2012 verokortit tulevat voimaan 1.2.2012. Tammikuussa 2012 työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen joulukuun 2011 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2012 annetun muutosverokortin perusteella. Helmikuussa on viimeistään tallennettava vuoden 2012 verokorttitiedot, muutoin ennakonpidätys on 60 %.

Yrityskäyttäjällä on mahdollisuus saada sellaisen työntekijän, jolla on ollut voimassa oleva työsuhde 4.1.2012, verokorttitiedot suoraan Verohallinnolta. Hae verokortti -toiminto on työntekijätietojen verokorttinäytöllä. Vaikka tiedot on mahdollista saada sähköisesti, työntekijän on kuitenkin toimitettava alkuperäinen päätoimenverokortti tai esitettävä sivutoimen verokortti.

Lakimuutoksia

Työnantajan sotumaksuvapautuskokeilu päättyi vuoteen 2011

Lakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2011 sovelletaan viimeistä kertaa tammikuussa 2012 maksettaessa joulukuun 2011 sosiaaliturvamaksuja.

Kotitalousvähennykseen tulevat muutokset

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alennetaan 2000 euroon (aiemmin 3000 €).

Vähentää saa 15 % palkasta (aiemmin 30 %) ja palkan sivukulut, työkorvauslaskusta vähennystä saa 45 % (aiemmin 60 %).

Vähennykseen oikeuttaa edelleen

  • tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä
  • asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö

Vähennykseen oikeuttaviin perusteisiin ei tullut muutosta.


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.