Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE - PALKKA.FI

2020-09-10

 

Verohallinto pyrkii siihen, että Verohallinnon verkkosivustot ja asiointipalvelut ovat saavutettavia. Saavutettavuutta ohjaa Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Palkka.fi-palvelua. Seloste on laadittu 17.9.2020. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Saavutettavuuden toteutuminen

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Palkka.fi-palvelun etusivu on saavutettavassa muodossa. Osa sisällöstä ei ole saavutettavaa tai sisältö täyttää saavutettavuusvaatimukset vain osittain. Poikkeukset saavutettavuusvaatimuksista mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Etusivua lukuun ottamatta Palkka.fi-palvelu ei ole saavutettava. Esimerkiksi sen käyttöliittymät, harjoittelu-osio sekä muut toiminnallisuudet eivät ole saavutettavia. Palkka.fi-palvelu ei ole yhteensopiva apuvälineiden kanssa eikä palvelua voi käyttää esimerkiksi ruudunlukijalla.  

Seuraavat sisällöt ja toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

1.     Kotitalouden käyttöliittymä

2.    Yrityksen käyttöliittymä

3.    Työntekijän käyttöliittymä

4.    Harjoittelu-osio

5.    Opi.palkka.fi

6.     Etusivun muut sivukokonaisuudet, kuten palkkalaskuri, palkkaparametrit sekä pääsivun muut välisivut.

7.    Palvelussa olevat ohjeet.

Kohtuuton rasite

Sisällöt ja toiminnot eivät ole saavutettavia. Perusteena on saavutettavuusdirektiivissä mainittu tilapäinen, kohtuuttomaan rasitteeseen perustuva poikkeus ((EU) 2016/2102, 5 artikla).

1.    Palkka.fi-palvelu on rakennettu 2000-luvun alussa ja avattu käyttäjille 1.2.2006. Palkka.fi:n tekninen toteutus ei tällä hetkellä tue saavutettavuusvaatimuksia tarpeeksi kattavasti, ja vaatimusten noudattaminen nykyisessä palvelussa on vaikeaa. Arvioinnin mukaan saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen vaatisi, että koko palvelu rakennetaan uudelleen. Muutosten kustannukset olisivat suuret.

2.    Jos Palkka.fi-palvelua uudistetaan, saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset otetaan huomioon. Palkka.fi-palvelusta saadaan saavutettava vain, jos sekä palvelun käyttöliittymä että tekniset ratkaisut uudistetaan. Palvelun osapuolet huomioivat saavutettavuuden ja siihen liittyvät muutostarpeet, kun palvelun uudistamista suunnitellaan. Uudistamisesta on tarkoitus tehdä tarkempia suunnitelmia lähivuosien aikana.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: palaute.palkkafi@vero.fi.

Palkka.fi-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaavat Palkka.fi-palvelun valtuutetut.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Verohallinto pyrkii viimeistään 23.9.2020 alkaen vastaamaan palautteisiin kahden viikon kulueassa palautteen antamisesta. Vastausajassa noudatetaan lain ja siirtymäajan vaatimuksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

·    saavutettavuusvaatimukset.fi

·    saavutettavuus@avi.fi

·    vaihde 0295 016 000


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.