Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi ja tulorekisteri - Usein kysytyt kysymykset

2018-11-07

Sisällysluettelo

1. Miten palkkatietojen ilmoittaminen muuttuu tulorekisteriaikana Palkka.fi-palvelussa?

2. Toimiiko Palkka.fi-palvelu myös tulorekisteriaikana?

3. Mitä muutoksia minun tulee tehdä Palkka.fi-palveluun tulorekisteriä varten?

4. Kirjautuminen Palkka.fi-palveluun tulorekisteriaikana?

5. Miten valtuutan toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan asioitani Palkka.fi-palvelussa?

6. Miten tulorekisteri-ilmoitukset lähtevät Palkka.fi-palvelusta v. 2019?

7. Käyttääkö Palkka.fi tulorekisteri-ilmoituksissa suppeaa vai laajaa ilmoitustekniikkaa? 

8. Tarvitseeko Palkka.fi käyttäjän hakea tulorekisterin varmennetta tulorekisteri-ilmoittamista varten?

9. Palkkaennakko tulorekisteriaikana

10. Mitä muutoksia työnantajamaksujen muodostukseen tulee tulorekisteriaikana?

11. Voinko laskea palkkoja Palkka.fi:ssä, jos työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

12. Voinko korjata Palkka.fi:ssa laskettuja palkkoja suoraan tulorekisteriin?

13. Tutustu tulorekisterin usein kysyttyihin kysymyksiin

 

1. Miten palkkatietojen ilmoittaminen muuttuu tulorekisteriaikana Palkka.fi-palvelussa?

Palkka.fi-palvelu ei enää vuonna 2019 lähetä palkanlaskennoista ilmoituksia työeläkevakuutusyhtiöihin, Työttömyysvakuutusrahastolle eikä Verohallintoon vaan palkkatiedot ilmoitetaan jatkossa suoraan tulorekisteriin.

Palkkatietoilmoitukset tulee lähettää tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen ja työnantajan erillisilmoituksen on oltava perillä tulorekisterillä viimeistään ilmoituskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä.

 

2. Toimiiko Palkka.fi-palvelu myös tulorekisteriaikana?

Kyllä toimii, Palkka.fi valmistautuu parhaillaan tulorekisterin käyttöönottoon.

 

3. Mitä muutoksia minun tulee tehdä Palkka.fi-palveluun tulorekisteriä varten?

Kun kirjaudut palveluun ensimmäisen kerran v. 2019 sinun tulee tarkistaa Palkka.fi-palveluun syöttämäsi tiedot ja vahvistaa tietojen oikeellisuus valitsemalla Olen tarkistanut, että tietoni ovat ajan tasalla.

 

4. Kirjautuminen Palkka.fi-palveluun tulorekisteriaikana?

Kotitalous:
Kotitalous (yksityishenkilö) voi kirjautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Henkilökortti edellyttää kortinlukijan ja kortinlukijaohjelmiston hankkimista.

Yritys:
Yritys voi kirjautua palveluun Katso-tunnisteella tai henkilötunnisteella. Kirjaudu palveluun etusivulta kohdasta Kirjaudu > Yritys ja valitse kirjautumistavaksi Katso-tunniste, henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti.

Nordean Corporate Netbankin asiakkailla on tunnistuksen siirto pankin sivuilta suoraan Palkka.fi-palveluun.

Henkilötunnisteella kirjautuminen

Kirjaudu palveluun etusivulta kohdasta Kirjaudu > Yritys ja valitse kirjautumistavaksi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, sirullinen henkilökortti.

Huomaathan, että yritysverkkopankkitunnuksilla ei voi kirjautua, vaan pankkitunnisteiden täytyy olla henkilökohtaiset.

Asiointioikeutesi tarkistetaan kaupparekisteristä tai yritystietojärjestelmästä. Asiointioikeus myönnetään henkilön aseman perusteella (esimerkiksi toimitusjohtajalla on valtuudet käyttää Palkka.fi-palvelua). Kirjautuminen Palkka.fi:n ei onnistu, jos palveluun kirjautunutta henkilöä ei ole merkitty kaupparekisteriin tai yritystietojärjestelmään. Muista tarkistaa tarvittaessa tietojen ajantasaisuus.

Suomi.fi-roolit, joilla pääsee kirjautumaan Palkka.fi:n:

·        Vastuunalainen yhtiömies (Ky)

·        Yhtiömies (Ay)

·        Elinkeinonharjoittaja (toiminimi)

·        Toimitusjohtaja

·        Toimitusjohtajan sijainen

 

·        Hallituksen puheenjohtaja

·        Selvitysmies

·        Isännöitsijä

·        Päävastuullinen Isännöitsijä

·        Henkilö jolla on nimenkirjoitusoikeus

·        Prokuristi 

Yhdistys tai yhteisö:
Yhdistykset ja yhteisöt voivat kirjautua palveluun Katso-tunnisteella. Kirjaudu palveluun etusivulta kohdasta Kirjaudu > Yritys ja valitse kirjautumistavaksi Katso-tunniste.

 

5. Miten valtuutan toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan asioitani Palkka.fi-palvelussa?

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa sinun on mahdollista valtuuttaa toinen henkilö tai yritys hoitamaan  palkanlaskentaa Palkka.fi-palvelussa. Vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi tilitoimisto tai kirjanpitäjä voi pyytää sinulta valtuutta hoitaa yrityksesi palkanlaskentaa Palkka.fi:ssä. Kun olet hyväksynyt valtuutuksen, se astuu voimaan heti. Valtuutetulla on sen jälkeen oikeudet hoitaa asioita Palkka.fi:ssä.

Lue lisää Suomi.fi:n Valtuudet-palvelusta.

Anna valtuus

·        Kirjaudu Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun > lisää uusi valtuus > anna valtuus.

·        Lisää valtuutetun henkilön tai yrityksen tiedot ja siirry valitsemaan valtuutuksen sisältö.

·        Valitse valtuus Palkkatietojen käsittely. Valtuudella voi hoitaa kaikkia asioita Palkka.fi-palvelussa. Siirry vahvistamaan valtuus.

·        Vahvista valtuus > uusi valtuus on nyt annettu.

·        Valtuus on heti voimassa ja valtuutettu voi heti kirjautua Palkka.fi-palveluun.

 

Huom! Katso-kirjautuminen ja valtuuttaminen säilyvät Palkka.fi:ssä toistaiseksi uuden Suomi.fi-valtuuttamisen rinnalla. Käyttäjiä suositellaan kuitenkin siirtymään mahdollisimman pian uuteen Suomi.fi-valtuuttamiseen, koska Katso-valtuuttaminen poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa.

 

6. Miten tulorekisteri-ilmoitukset lähtevät Palkka.fi-palvelusta v. 2019?

Kotitalous:
Kotitalouskäyttäjän palkkatietoilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin heti, kun palkanlaskenta on hyväksytty. Palkka.fi lähettää tulorekisteriin myös työnantajan erillisilmoituksen kuukauden vaihteessa.

Yritys:
Yrityskäyttäjä voi valita, muodostuvatko tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti vai muodostaako käyttäjä ne itse jokaisen palkanlaskennan jälkeen.
Jos käyttäjä haluaa muodostaa ilmoitukset itse, tulee muistaa muodostaa myös työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin kuukauden vaihteessa.

 

7. Käyttääkö Palkka.fi tulorekisteri-ilmoituksissa suppeaa vai laajaa ilmoitustekniikkaa?

Palkka.fi muodostaa tulorekisteriin aina ns. tiedoiltaan laajoja ilmoituksia, mikä on myös tulorekisterin suositus.

 

8. Tarvitseeko Palkka.fi käyttäjän hakea tulorekisterin varmennetta tulorekisteri-ilmoittamista varten?

Palkka.fi käyttäjien ei tarvitse hakea omaa tulorekisterin varmennepalvelun julkaisemaa varmennetta. Tulorekisterin tarjoamaa teknistä rajapintaa käyttävä sähköinen ilmoittaminen Palkka.fi:stä tulorekisteriin tapahtuu Verohallinnon varmenteella.

·        Tulorekisterin yleinen ohjeistus siitä, kuka tarvitsee varmenteen:

-        Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien välille rakennettavaa integraatiota. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä.
Jos siis sinulla on käytössäsi palkkahallinnon järjestelmä, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisteriin, voit tarvita varmenteen. Oma järjestelmätoimittajasi ohjeistaa, tuleeko hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdä.

 

9. Palkkaennakko tulorekisteriaikana

Palkkalaji palkkaennakko poistetaan Palkka.fi palvelusta 1.1.2019 alkaen.

Jatkossa ns. palkkaennakon palkanlaskenta tulee tehdä reaaliaikaisesti normaalina palkanlaskentana, sillä palkkalajilla josta työntekijälle maksettava palkkaennakko muodostuu.

·       Tulorekisteri on määrittänyt, että työntekijälle maksetusta palkkaennakosta on jätettävä palkkatietoilmoitus viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa sen maksamisen jälkeen, minkä vuoksi aiemmin käytössä ollut kirjaamistapa ei ole enää mahdollinen.

 

Kotitalous:

·        Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin, kun palkanlaskenta on hyväksytty.

·        Palkkaennakosta tulee maksaa työnantajamaksut Palkka.fi-palvelun muodostamien maksujen mukaisesti.

 

Yritys:

·        Kun palkka lasketaan Palkka.fi-palvelussa, palvelu lähettää palkkatietoilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin, jos sinulla on automaattinen ilmoitusten muodostus päällä työnantajan perustiedoissa.

·        Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostamista, sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

·        Palkkaennakosta tulee maksaa työnantajamaksut Palkka.fi-palvelun muodostamien maksujen mukaisesti.

 

Palkkaennakon ilmoittamisen määräajat tulorekisteriin-esimerkki:

·        Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa ja normaali palkanmaksupäivä on 20. päivä. Työntekijälle maksetaan 5. päivä palkkaennakkona bruttopalkkaa 500 euroa. Maksusta on annettava viimeistään 10. päivä palkkatietoilmoitus.

·        Varsinaisena palkanmaksupäivänä työntekijälle maksetaan 2 500 euroa. Sama summa on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 25. päivänä.

·        Esimerkin tilanteessa tulonsaajalle maksetusta suorituksesta on annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta. 

 

10. Mitä muutoksia työnantajamaksujen muodostukseen tulee tulorekisteriaikana?

Ennakonpidätys, lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (Verohallinto) sekä työeläkemaksu (Työeläkeyhtiö) muodostuvat jatkossakin Palkka.fi-palveluun kohtaan Maksut, mutta vasta sen jälkeen, kun palkkatietoilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin. Muista maksaa maksut omassa verkkopankissasi, sillä raha ei siirry tililtä toiselle Palkka.fi-palvelun kautta.
 
Kotitalouksilla jokaisesta palkanlaskennasta muodostuu aina omat työnantajamaksut. Mutta yritysasiakkailla samaan aikaan lasketuista palkoista syntyy vain yhdet työnantajamaksut; mikäli maksupäivä, palkkakausi ja TyEL-vakuutus ovat samat.
 
Verohallinnon maksujen eräpäivä ei muutu nykyisestä, mutta 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista TyEL-maksu erääntyy vasta palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Voit halutessasi tulostaa Palkka.fi:hin muodostuneen TyEL-maksun tiedot itsellesi suoritettuasi maksun verkkopankissa, koska työeläkeyhtiöt eivät lähetä niistä erillistä laskua.

Palkka.fi:hin ei jatkossakaan muodostu seuraavia maksuja. Saat maksuista erillisen laskun suoraan laskuttajalta:

·        työttömyysvakuutusmaksua (Työllisyysrahasto)

·        ryhmähenkivakuutusmaksua (vahinkovakuutusyhtiö)

·        työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksua (vahinkovakuutusyhtiö)

 

 

11. Voinko laskea palkkoja Palkka.fi:ssä, jos työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Palkka.fi:ssä voi laskea vuonna 2019 palkkoja myös ulkomaalaiselle työntekijälle, jolla on suomalaisen henkilötunnuksen sijaan keinotunniste.

·        Työntekijän tietoihin pitää kuitenkin 2.1.2019 jälkeen tallentaa pakolliset rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän lisätiedot, joita tarvitaan palkkatietoilmoituksen lähettämisessä tulorekisteriin.

-        Kotimaan lisäksi pakollisia tietoja tulevat olemaan osoite asuinvaltiossa, syntymäaika ja sukupuoli sekä joko asuinvaltiossa annettu henkilö- tai y-tunnus tai Tin-tunniste (tunniste on ehdollisesti pakollinen niillä, joiden asuinmaassa on käytössä tin verotunniste). Katso tarkemmin verosopimusmaat.

 

12. Voinko korjata Palkka.fi:ssa laskettuja palkkoja suoraan tulorekisteriin?

Tee korjaukset ensisijaisesti Palkka.fi:n kautta.

 

13. Tutustu tulorekisterin usein kysyttyihin kysymyksiin

Tulorekisteri.fi-sivuille on koottu tulorekisteriä koskevat usein kysytyt kysymykset.

 

 

 

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.