Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Oletko saanut Verohallinnolta Tiedote työnantajalle -kirjeen?

2017-11-21

Jos olet käyttänyt Palkka.fi:n lisäksi myös jotakin muuta verkkopalvelua vuoden 2017 aikana palkanlaskentaan, olet saattanut saada Verohallinnolta kirjeen, jossa muistutetaan vuosi-ilmoituksen antamisesta. Vuosi-ilmoitus tulee jättää Verohallintoon 31.1.2018 mennessä. Jos olet käyttänyt Palkka.fi:tä palkanlaskentaan, palvelu lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon tammikuun 2018 aikana palvelun kautta lasketuista palkoista.

Vuosi-ilmoitus Verohallintoon

Jos olet kotitalouskäyttäjä

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen automaattisesti Verohallintoon tammikuun 2018 aikana palvelun kautta lasketuista palkoista.

Jos olet yrityskäyttäjä

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen automaattisesti Verohallintoon tammikuun 2018 aikana jos olet valinnut automaattiseksi ilmoitusliikenteeksi Kyllä-vaihtoehdon. Palvelu lähettää tiedot palvelun kautta lasketuista palkoista sekä mahdollisista tallentamistasi alkusaldoista.

Jos olet käyttänyt Palkka.fi:tä sekä kotitaloustyönantajana että yrityksenä

Yrityksen ja kotitalouden vuosi-ilmoitukset lähetetään Palkka.fi:stä kummankin osalta erikseen.

Kotitaloustyönantajana ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana: Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Kotitaloustyönantajana ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana: Veroilmoitus työnantajasuorituksista
Kohdekuukaudelle tulee antaa kaksi erillistä työnantajasuoritusten veroilmoitusta, koska uusi ilmoitus korvaa aina aiemmin annetun ilmoituksen. Jos ilmoitat palkkoja verokaudelta sekä kotitaloustyönantajana (esim. palkatulle lastenhoitajalle) että yrityksenä (toiminimenä), sinun täytyy laskea palkkatiedot yhteen ja ilmoittaa tiedot yhdellä työantajasuoritusten veroilmoituksella. Voit antaa yhteen lasketun ilmoituksen Verohallintoon OmaVeron kautta. 

Huomaathan, että Verohallinnon vuosi-ilmoitus muodostuu kuitenkin oikein. Yrityksen ja kotitalouden ilmoittamat tiedot lasketaan automaattisesti Verohallinnossa yhteen.

Seuraavissa esimerkeissä käydään läpi muutamia tilanteita, joissa uusi menettely vaikuttaa oma-aloitteisista veroista (työnantajasuorituksista) ilmoittamiseen.

Esimerkki 1: Lasket palkkoja yksityisenä liikkeen- tai ammatinharjoittajana (toiminimenä) Palkka.fi:n yrityskäyttöliittymän kautta sekä kotitaloutena kotitalouskäyttöliittymän kautta.

Jos maksat palkkoja Palkka.fi:n yrityskäyttöliittymän kautta ja lisäksi olet palkannut kotitalouteesi esimerkiksi lastenhoitajan, jolle maksat palkkaa kotitalouskäyttöliittymän kautta, sinun on annettava veroilmoitus työnantajasuorituksista yhteen laskettuna. Palkka.fi lähettää ilmoitukset kummankin osalta erikseen, mutta Verohallinnossa tiedot liitetään yhteen, jolloin toinen Palkka.fi:stä lähetetty ilmoitus korvaa toisen.

Palkka.fi lähettää aina automaattisesti kotitalouden ilmoitukset. Yrityskäyttäjän ilmoitukset lähetetään, jos olet valinnut automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehdon.

Palkka.fi lähettää veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista heti kuun vaihteen jälkeen. Voit tarkistaa ilmoitukset Palkka.fi:n lisäksi OmaVerosta. Sinun täytyy antaa uusi summattu ilmoitus OmaVeron kautta, kun Palkka.fi:n lähettämä veroilmoitus näkyy OmaVerossa. Antamasi ilmoitus korvaa edelliset verokauden ilmoitukset ja jää näin ollen voimaan.

Esimerkki 2: Maksat palkkoja kotitaloutena Palkka.fi:n kotitalouskäyttöliittymän kautta ja tilitoimisto laskee ja ilmoittaa yksityisenä liikkeen- ja ammatinharjoittajana maksamasi palkat.

Sinun tai tilitoimiston/asianhoitajan täytyy laskea kotitalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan maksamat palkat yhteen. Tämä yhteen laskettu veroilmoitus tulee antaa sen jälkeen, kun Palkka.fi:n ja tilitoimiston antama ilmoitus näkyy OmaVerossa. Voit antaa yhteen lasketun veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista OmaVeron kautta. 

Esimerkki 3: Käytät palkanlaskentaan useampaa palkanlaskentapalvelua.

Jos käytät useampaa palkanlaskentapalvelua, huomaa, että veroilmoitus oma-aloitteisista veroista on annettava niin, että yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki palkat. Tarkista käyttämästäsi palkanlaskentapalvelusta, milloin ilmoitukset lähtevät Verohallintoon. 

Yrityskäyttäjä, huomioi automaattinen ilmoitusliikenne.

Jos sinulla on valittuna automaattisesta ilmoitusliikenteestä Kyllä-vaihtoehto, Palkka.fi lähettää kaikki ilmoitukset automaattisesti Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. 

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta. 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.