Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan 1.2.2018

2018-01-18

Muista, että tammikuussa  ennakonpidätys täytyy toimittaa joulukuun 2017 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2018 annetun muutosverokortin perusteella. Tallenna vuoden 2018 verokorttitiedot viimeistään helmikuussa, sillä muutoin ennakonpidätys on 60 %. Jos syötät tammikuussa palkkatietoja, joiden maksupäivä on helmikuussa, muista tallentaa helmikuun verokorttitiedot jo tammikuussa.

Yrityskäyttäjälle verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta

Yrityskäyttäjänä saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa 7.12.2017. Löydät uuden verokortin kohdasta Työntekijätiedot > Verokorttitiedot 17.1.2018 alkaen. Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia, jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Pyydä paperinen verokortti, jos et ole saanut tietoja sähköisesti.

Osalle työntekijöistä sähköistä verokorttia ei ole voitu toimittaa

Verohallinto ei ole voinut toimittaa kaikille sähköistä verokorttia. Jos verokortti ei ole ladattavissa työntekijätiedoissa, pyydä verokortti sähköisesti Palkka.fi:n työntekijäliittymän kautta tai paperilla.

Kaikki verokortit lähetettävissä sähköisesti työntekijäliittymästä

Työntekijä voi toimittaa verokortin työntekijäliittymän kohdasta Verokortit. Saat tiedon saapuneesta verokortista seuraavan kirjautumisen yhteydessä. Työntekijä voi lähettää työntekijäliittymän kautta perusverokortin tai muutosverokortin tiedot. Työntekijä näkee työntekijäliittymän Verokorttitiedoissa vuoden 2018 perusverokortin tiedot, jos työsuhde on ollut voimassa 7.12.2017 (päivä voi vaihdella vuosittain).

Jos olet antanut työntekijälle luvan työntekijäliittymän käyttöön, pyydä verokortti sähköisesti työntekijäliittymän kautta ellet ole saanut sitä jo aiemmin. Vaihtoehtoisesti voit pyytää työntekijää toimittamaan paperisen verokortin. Lue lisää vero.fi:stä.

Anna lupa työntekijälle työntekijäliittymään:

Ohje työnantajalle

Ohje työntekijälle

Muista tallentaa oikein työntekijän toimittama verokortti

Tallenna verokortin tiedot työntekijän tietoihin.  Kun olet tallentanut tiedot palveluun, Palkka.fi perii ennakonpidätyksen oikein ja huomioi tarvittavat tulorajat.

Verokortista näet, miten ennakonpidätys tulee toimittaa maksamastasi palkasta tai työkorvauksesta. 

Palkkatulon verokortin vaihtoehto B (yksi tuloraja)

Ennakonpidätys toimitetaan yhteen tulorajaan saakka ja ylimenevästä tulon määrästä lisäprosentin mukaan. 

Palkkatulon verokortin vaihtoehto A (palkkakauden tulorajat)

Ennakonpidätys toimitetaan palkkakauden tulorajaan saakka. Verokorttiin on merkitty päiväkohtainen ja viikkokohtainen tuloraja sekä tuloraja kahdelle viikolla ja kuukaudelle. 

Sivutulon verokortti palkkaa varten

Verokortti usealle työnantajalle

Freelanceverokortti

Freelanceverokortti on tarkoitettu niille, joilla on useita lyhytaikaisia työsuhteita (yleensä vähintään 4 – 5 työnantajaa).

 

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.