Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi vuodenvaihde 2017 / 2018

2017-12-13

Palkanlaskenta vuodenvaihteessa

Laske vuoden 2017 tuloksi kuuluvat palkat viimeistään sunnuntaina 31.12. (klo 23.59 mennessä). Huomioi, että palkanmaksupäivän ollessa kuukauden viimeinen päivä, tulee joulukuun palkat maksaa edellisenä arkipäivänä perjantaina 29.12. Palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä, joten huomioi myös pankkipäivät.

Vuoden 2018 palkkoja voit laskea 20.12.2017 klo 12 lähtien. Jos sinulla on voimassa oleva vakuutussopimus työeläkeyhtiöön, et voi laskea vuoden 2018 palkkoja vasta kuin 2.1.2018 klo 12 lähtien. Vakuutussopimusten tiedot välitetään Palkka.fi:lle työeläkeyhtiöistä 2.1.2018.

Ilmoitukset lähetetään Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon 12.1.2018 mennessä

Yrityskäyttäjien vuosi-ilmoitukset vuodelta 2017 – tarkista ilmoitusliikenne

Jos olet valinnut Työnantajan perustiedot-kohdasta automaattiseen ilmoitusliikenteen (Kyllä-vaihtoehdon), ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon lähtevät automaattisesti.
Muista, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön.

Palvelu käytössä osan vuotta ja alkusaldot tallennettu

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta ja olet lisäksi tallentanut alkusaldot (ennen palvelun käyttöönottoa vuonna 2017 maksamasi tiedot, mm. palkat, ennakonpidätykset, työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut), vuosi-ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon hoituvat palvelun kautta koko vuodelta.

Palvelu käytössä osan vuotta, eikä alkusaldoja ole tallennettu

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta, etkä ole tallentanut alkusaldoja, sinun on annettava vuosi-ilmoitukset erikseen Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Palkka.fi muodostaa vuosi-ilmoitukset vain palvelun kautta lasketuista palkoista.

Verohallinnon vuosi-ilmoituksessa huomioitavaa

Kotitaloustyönantajana ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana

Jos olet maksanut palkkoja kotitaloutena (lastenhoito) ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana, Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon kummankin osalta erikseen.

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset vuodelta 2017

Palvelu lähettää automaattisesti seuraavat kotitalouden ilmoitukset:

Kotitalousvähennysilmoitukset
Laskusta: Voit tallentaa vielä tammikuussa 2018 vuoden 2017 laskuja. Vähennys siirtyy vuoden 2017 esitäytetylle veroilmoitukselle.
Palkasta: Laske vuoden 2017 palkat vuoden 2017 aikana, jotta saat vähennyksen vuoden 2017 verotuksessa. Vähennys siirtyy esitäytetylle veroilmoitukselle.

Vuosi-ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon
Muista, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön.

Palvelu käytössä osan vuotta

Palkka.fi lähettää ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon vain palvelun kautta lasketuista palkoista.

Muista ilmoittaa erikseen muut vuoden aikana maksatut palkat suoraan Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. 

Verohallinnon vuosi-ilmoituksessa huomioitavaa

Verohallinnon vuosi-ilmoitusten korjausmenettely on muuttunut. Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta, tarkista ilmoitusmenettely.

Kotitaloustyönantajana ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana

Esimerkiksi jos olet maksanut palkkoja kotitaloutena (lastenhoito) ja liikkeen- tai ammatinharjoittajana, Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon kummankin osalta erikseen.

Ilmoitukset Tilastokeskukseen

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. Palkkatiedot ja työssäkäyntitiedot muodostetaan automaattisesti ja lähetetään Tilastokeskukselle vuoden 2018 tammikuun alussa. Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta. Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet kohdasta Ilmoitukset.

Vuoden 2018 verokortit

Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan 1.2.2018. Muista, että tammikuussa  ennakonpidätys täytyy toimittaa joulukuun 2017 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2018 annetun muutosverokortin perusteella. Tallenna vuoden 2018 verokorttitiedot viimeistään helmikuussa, sillä muutoin ennakonpidätys on 60 %. Jos syötät tammikuussa palkkatietoja, joiden maksupäivä on helmikuussa, muista tallentaa helmikuun verokorttitiedot jo tammikuussa. 

Yrityskäyttäjälle verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta

Yrityskäyttäjänä saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa 7.12.2017. Löydät uuden verokortin kohdasta Työntekijätiedot > Verokorttitiedot 17.1.2018 alkaen. Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia, jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. (Lue lisää: Verohallinnon ohje)
Pyydä paperinen verokortti, jos et ole saanut tietoja sähköisesti.

Verokortit sähköisesti työnantajalle

Työntekijä voi lähettää työnantajalle verokorttitiedot sähköisesti työntekijäliittymän kautta. Työntekijä voi muuttaa verokorttiaan esimerkiksi Verokortti verkossa -palvelussa. Uuden verokortin tiedot ovat nähtävillä ja lähetettävissä pääsääntöisesti seuraavana päivänä. Paperista verokorttia ei tarvitse toimittaa työnantajalle.

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan 2.1.2018

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 20.12.2017 alkaen. Löydät parametritiedot etusivulta kohdasta Höydyllisiä linkkejä. Vuoden 2018 palkkoja voit laskea 20.12.2017 lähtien.

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera yhdistyvät 1.1.2018.

Yhdistyminen ei vaikuta ansioilmoitusten lähettämiseen ja ansioilmoitukset tehdään vuoden 2018 aikana samalla tavalla kuin 2017. Palkka.fi:ssä Eteran nimi muuttuu Ilmariseksi 1.1.2018, mutta vakuutusnumero säilyy toistaiseksi samana. Yhdistyminen ei aiheuta Palkka.fi:n käyttäjille toimenpiteitä. Lue lisää yhdistymisestä: https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/yhdistyminen/ tai www.etera.fi/yhdistyminen

Työeläkeyhtiö Elon vakuutusnumerot muuttuvat

Työeläkeyhtiö Elon vakuutusnumerot muuttuvat 54-alkuisiksi. Jos TyEL-vakuutusnumerosi alkaa 44- tai 42-, tallenna uusi 54-alkuinen vakuutusnumerosi Palkka.fi:n omiin sekä työntekijän tietoihin. Muista päättää ensin vanha vakuutus, jonka jälkeen voit tallentaa uuden vakuutuksen tiedot. Uuden vakuutusnumerosi näet Elon verkkopalvelusta, tai saat sen soittamalla Elon asiakaspalveluun 020 694 730. Uusi vakuutusnumerosi löytyy myös vuoden 2017 vuosilaskelmasta, joka toimitetaan sinulle kevään 2018 aikana joko Elon verkkopalveluun tai kirjeitse.

TyEL-vakuuttaminen

Vuonna 2018 työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,35 % ja 53–62-vuotiailla 7,85 %.
Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 % palkoista. TyEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun henkilö täyttää 17 vuotta. TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

Vuonna 2018 palkansaajan maksuosuus nousee ja työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,9 % palkkasummasta. Palkansaajan osuus ennakkomaksusta maksetaan kahdessa erässä:
- 1.5. erääntyy 0,95 % työntekijöiden palkkasummasta
- 1.10. erääntyy 0,95 % työntekijöiden palkkasummasta

Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,92 % ja se erääntyy maksettavaksi 1.5.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,6 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia palkasta.


Työnantajamaksun eräpäivät:
- 1.1. erääntyy 0,65 % työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummasta.
- Tämän lisäksi palkkasummarajan 2 083 500 euroa ylittävältä osalta erääntyy 1.3. maksettavaksi 1,00 % ja 1.9. maksettavaksi 0,95 %.

Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työttömyysvakuutusrahastolta.

Korjaukset virheellisesti perittyihin työttömyysvakuutusmaksuihin

Jos huomaat, että maksuja on peritty väärin tai maksuja on jäänyt perimättä, ota yhteyttä TVR:n asiakaspalveluun puh. 075 757 0500 (klo 9-16.15) tai asiakaspalvelu@tvr.fi. Asiakaspalvelusta saat tarkemmat ohjeet vuosien 2013-2017 tietojen korjaamiseen. Huomaathan, että työntekijältä perimättä jäänyt palkansaajamaksu voi vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan.
Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta saat osoitteesta www.tvr.fi

Verohallinnon työnantajamaksujen viitenumero

Palkka.fi muodostaa Verohallintoon maksettavat työnantajamaksut. Voit maksaa työnantajamaksut Verohallintoon Palkka.fi:n muodostamilla maksutiedoilla. Huomaathan, että OmaVerossa näkyvä viite ei ole sama kuin Palkka.fi:n muodostama viite.

Jos käytät Palkka.fi:n muodostaman maksun tietoja maksamiseen, maksu kohdistuu oikein ja se huomioidaan OmaVerossa parin pankkipäivän kuluttua.

Muuta huomioitavaa

Työpanokseen perustuvaa osinkoa (palkkaa) ei voi laskea eikä ilmoittaa Palkka.fi-palvelun kautta.

Muistathan, että palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkanmaksupäivänä. Huomioi pankkipäivät (1–2 päivää), kun maksat palkkaa työntekijälle.

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma-pe 9–16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa.
Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.
Työttömyysvakuutusrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti asiakaspalvelu@tvr.fi
Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.