Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi vuodenvaihde 2016 / 2017

2016-12-16

Palkanlaskenta vuodenvaihteessa

Laske vuoden 2016 tuloksi kuuluvat palkat viimeistään perjantaina 30.12. , koska 31.12. on lauantai. 

Huomioi, että palkan pitää olla työntekijän tilillä palkanmaksupäivänä.

Vuoden 2017 palkkoja voit laskea vasta 2.1.2017 noin klo 12 lähtien, kun palvelun huoltokatko on päättynyt.

Jos sinulla on voimassa oleva vakuutussopimus työeläkeyhtiöön, vakuutussopimuksen tiedot välitetään Palkka.fi:lle työeläkeyhtiöistä 2.1.2017. 

 

Yrityskäyttäjien vuosi-ilmoitukset vuodelta 2016 – tarkista ilmoitusliikenne

Jos olet valinnut Työnantajan perustiedot-kohdasta automaattiseen ilmoitusliikenteen (Kyllä-vaihtoehdon), ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon lähtevät automaattisesti.

Muista, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön. 

Palvelu käytössä osan vuotta ja alkusaldot tallennettu

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta ja olet lisäksi tallentanut alkusaldot (ennen palvelun käyttöönottoa vuonna 2016 maksamasi tiedot, mm. palkat, ennakonpidätykset, työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut), vuosi-ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon hoituvat palvelun kautta koko vuodelta. 

Palvelu käytössä osan vuotta, eikä alkusaldoja ole tallennettu

Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta, etkä ole tallentanut alkusaldoja, sinun on annettava vuosi-ilmoitukset erikseen Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Palkka.fi muodostaa vuosi-ilmoitukset vain palvelun kautta lasketuista palkoista. 

Verohallinnon vuosi-ilmoituksessa huomioitavaa

Verohallinnon vuosi-ilmoitusten korjausmenettely on muuttunut. Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta, tarkista ilmoitusmenettely.

 

Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset vuodelta 2016

Palvelu lähettää automaattisesti seuraavat kotitalouden ilmoitukset:

• Kotitalousvähennysilmoitukset 

Laskusta: Voit tallentaa vielä tammikuussa 2017 vuoden 2016 laskuja. Vähennys siirtyy vuoden 2016 esitäytetylle veroilmoitukselle. 

Palkasta: Laske vuoden 2016 palkat vuoden 2016 aikana, jotta saat vähennyksen vuoden 2016 verotuksessa. Vähennys siirtyy esitäytetylle veroilmoitukselle.

• Vuosi-ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon

Muista, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä vuosi-ilmoitus on annettava suoraan vahinkovakuutusyhtiöön. 

Palvelu käytössä osan vuotta

Palkka.fi lähettää ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon vain palvelun kautta lasketuista palkoista. Muista ilmoittaa erikseen muut vuoden aikana maksetut palkat suoraan Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon.  

Verohallinnon vuosi-ilmoituksessa huomioitavaa

Verohallinnon vuosi-ilmoitusten korjausmenettely on muuttunut. Jos olet käyttänyt palvelua vain osan vuotta, tarkista ilmoitusmenettely.

Ilmoitukset Tilastokeskukseen

Lain mukaan Verohallinnon on toimitettava Tilastokeskukselle Palkka.fi-palveluun tallennettuja, tilastojen laatimisen kannalta välttämättömiä tietoja. 

Palkkatiedot ja työssäkäyntitiedot muodostetaan automaattisesti ja lähetetään Tilastokeskukselle vuoden 2017 tammikuun alussa. Palkkatiedot välitetään lokakuun maksupäiviltä. Lomaraha ja tulospalkkio välitetään koko vuodelta. Tilastokeskukselle välitetään tiedot kaikkien käyttäjien osalta työnantajasta, työntekijöistä sekä heille maksetuista palkoista. Verohallinto välittää tiedot työnantajan puolesta. Sekä työnantajan että työntekijän tiedot ovat salattuja varsinaisessa julkaistavassa tilastossa. 

Tarkemmat tiedot ilmoituksista näet kohdasta Ilmoitukset

 

Vuoden 2017 verokortit

Vuoden 2017 verokortit tulevat voimaan 1.2.2017. Muista, että tammikuussa  ennakonpidätys täytyy toimittaa joulukuun 2016 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2017 annetun muutosverokortin perusteella. 

Tallenna vuoden 2017 verokorttitiedot viimeistään helmikuussa, sillä muutoin ennakonpidätys on 60 %. Jos syötät tammikuussa palkkatietoja, joiden maksupäivä on helmikuussa, muista tallentaa helmikuun verokorttitiedot jo tammikuussa.  

Yrityskäyttäjälle verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta 

Yrityskäyttäjänä saat verokorttitiedot suoraan Verohallinnosta työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa 7.12.2016. Löydät uuden verokortin kohdasta Työntekijätiedot > Verokorttitiedot 18.1.2017 alkaen. 

Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia, jos olet saanut ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. (Lue lisää: Verohallinnon ohje.)

Pyydä paperinen verokortti, jos et ole saanut tietoja sähköisesti. 

Verokortit sähköisesti työnantajalle

Työntekijä voi lähettää työnantajalle verokorttitiedot sähköisesti työntekijäliittymän kautta. Työntekijä voi muuttaa verokorttiaan esimerkiksi Verokortti verkossa-palvelussa. Uuden verokortin tiedot ovat nähtävillä ja lähetettävissä pääsääntöisesti seuraavana päivänä. Paperista verokorttia ei tarvitse toimittaa työnantajalle. 

 

Palkanlaskennan uudet parametritiedot voimaan 1.1.2017

Jos tarvitset Palkka.fi-palvelussa julkaistuja parametritietoja esimerkiksi omassa taloushallinto-ohjelmistossasi, voit ladata uudet tiedot 16.12.2016 alkaen. Löydät parametritiedot etusivulta kohdasta Höydyllisiä linkkejä.

 

TyEL-vakuuttamisen alaikäraja laskee ja työntekijän maksut muuttuvat 

Vuonna 2017 työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,15 % ja 53–62-vuotiailla 7,65 %. 53–62-vuotiaiden maksu on eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 %palkoista.

Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja laskee nykyisestä 18 ikävuodesta 17 vuoteen. TyEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun henkilö täyttää 17 vuotta. 

TyEL on maksuperusteinen, joten palkanmaksupäivä ratkaisee, kuuluuko työntekijä eläkevakuuttamisen piiriin.

 

Verohallinnon verotiliviite muuttuu

OmaVero korvaa Verotilin 1.1.2017. Verotiliviite muuttuu asiakaskohtaiseksi viitenumeroksi ja kausiveroilmoituksen nimi veroilmoitukseksi oma-aloitteisista veroista.

Palkka.fi muodostaa maksut, kuten tähänkin asti ja käytössäsi on Palkka.fi:n muodostama viitenumero. Voit maksaa työnantajamaksut Verohallintoon Palkka.fi:n muodostamilla maksutiedoilla. Huomaathan, että OmaVerossa näkyvä viite ei ole sama kuin Palkka.fi:n muodostama viite. 

Jos käytät Palkka.fi:n muodostaman maksun tietoja maksamiseen, maksu kohdistuu oikein ja se huomioidaan OmaVerossa parin pankkipäivän kuluttua. 

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista lähetetään kuun vaihteen jälkeen. 

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu muuttuu työnantajan sairausvakuutusmaksuksi 

Työnantajan sosiaaliturvamaksun nimi muuttuu työnantajan sairausvakuutusmaksuksi. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan sosiaaliturvamaksun tapaan Verohallintoon. 

 

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

Vuonna 2017 palkansaajan maksuosuus nousee ja työntekijöiden palkansaajamaksu on 1,6 % palkkasummasta. Palkansaajan osuus ennakkomaksusta maksetaan kahdessa erässä: 

- 1.5. erääntyy 0,8 % työntekijöiden palkkasummasta

- 1.10. erääntyy 0,8 % työntekijöiden palkkasummasta

Aiemmin työntekijöiden palkansaajamaksu on maksettu Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) yhdessä erässä 1.5. 

Osaomistajien palkansaajamaksu on 0,7 % ja se erääntyy maksettavaksi 1.5 kuten aiemminkin.

 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Työnantajamaksun eräpäivät säilyvät ennallaan: 

- 1.1. erääntyy 0,8 % työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummasta. 

- Tämän lisäksi palkkasummarajan 2 059 500 euroa ylittävältä osalta erääntyy 1.3. maksettavaksi 1,25 % ja 1.9. maksettavaksi 1,25 %.                                                                           

Muutoksia työttömyysvakuutusmaksujen eräpäiviin

Palkansaajan maksuosuutta korotetaan seuraavan kolmen vuoden aikana, ja tästä syystä maksu jaetaan useampaan erään. Palkansaajan maksuprosentti on tarkoitus nostaa samalle tasolle työnantajan keskimääräisen maksuprosentin kanssa. Muutoksista on sovittu osana työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.  

Palkka.fi ei muodosta maksutietoa työttömyysvakuutusmaksusta. Saat laskun suoraan Työttömyysvakuutusrahastolta.

Muutoksia työttömyysvakuutusmaksuihin vaikuttavissa tiedoissa

Työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien tietojen valintaa on parannettu. Jos tiedoissa on korjattavaa, käyttäjä saa siitä jatkossa automaattisen ilmoituksen palkanlaskennan yhteydessä. 

Muutokset uusia työntekijöitä perustettaessa

Kotitaloustyönantajat eivät enää jatkossa voi valita, kuuluuko työntekijä työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin. Maksuvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia työntekijöitä, jotka kotitalous on palkannut. Palvelu huomioi automaattisesti maksuvelvollisuuden ikärajat. 

Työntekijäryhmän valintaa työttömyysvakuutus-kohdassa on parannettu yrityskäyttäjille. Jatkossa palvelu huomioi automaattisesti jos palkkausmuoto onYrittäjän palkka päätoimesta tai Yrittäjän palkka sivutoimesta, mihin työntekijäryhmään työntekijä voi kuulua. 

Korjaukset virheellisesti perittyihin työttömyysvakuutusmaksuihin

Jos huomaat, että maksuja on peritty väärin tai maksuja on jäänyt perimättä, ota yhteyttä TVR:n asiakaspalveluun puh. 075 757 0500 (klo 9-16.15) tai asiakaspalvelu@tvr.fi. Asiakaspalvelusta saat tarkemmat ohjeet vuosien 2013-2016 tietojen korjaamiseen. Huomaathan, että työntekijältä perimättä jäänyt palkansaajamaksu voi vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan. 

Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta saat osoitteesta www.tvr.fi

 

Muuta huomioitavaa

- Työpanokseen perustuvaa osinkoa (palkkaa) ei voi laskea eikä ilmoittaa Palkka.fi-palvelun kautta. 

- Muistathan, että palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkanmaksupäivänä. Huomioi pankkipäivät (1–2 päivää), kun maksat palkkaa työntekijälle. 

 

Lisätietoja

Palkka.fi-palvelun yleisneuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma-pe 9–16.15. Palvelu on maksuton. Puhelun hinta pvm/mpm. Voit kysyä palvelusta myös chatissa. 

Työeläkeyhtiöt auttavat eläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa.

Työttömyysvakuutusrahaston asiakaspalvelu 075 757 0500 (pvm/mpm), s-posti asiakaspalvelu@tvr.fi

Vahinkovakuutusyhtiöiltä voit kysyä lisätietoja työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

 

 

 

 

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.