Käytät Palkka.fi:n testiympäristöä

Tämä on Palkka.fi:n testiympäristön esimerkki asiakkaille näytettävissä olevasta ns. "banneritekstistä", jota käytetään huoltokatkoista ja äkillisistä häiriötilanteista tiedottamiseen sekä muihin hetkellisiin tiedotustarpeisiin.

Palkka.fi-palvelussa laskettiin palkkoja ennätysmäärä vuonna 2016

2017-01-27

Palkka.fi-palvelussa laskettujen palkkojen euromäärä kohosi miljardiin euroon vuonna 2016. Vuosi oli ennätyksellinen palvelun historiassa.

Palkkojen euro- ja kappalemäärät ovat nousseet huimasti vuosien mittaan ja vuonna 2016 tehtiin ennätyslukuja. Palvelun kautta laskettiin palkkoja 1,059 miljardilla eurolla, yhteensä yli 661 000 kappaletta.

Myös käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Viime vuonna uusia yrityskäyttäjiä oli 6902 ja kotitalouskäyttäjiä peräti 16 390. Kaiken kaikkiaan palvelun on ottanut käyttöön noin 60 000 yritystä ja noin 134 000 kotitaloutta. 

Vuosi 2016 oli juhlavuosi 

Palkka.fi avattiin kaikille käyttäjille helmikuussa 2006, joten viime vuosi oli palvelun juhlavuosi. 

Palvelua on kehitetty vuosien mittaan. Esimerkiksi verokorttitiedot kulkevat nykyisin palvelussa täysin sähköisesti. Verohallinto tuo palveluun työnantajan puolesta sähköiset perusverokortit ja työntekijä voi halutessaan lähettää muuttuneen verokortin tiedot työnantajalle sähköisesti työntekijäliittymän kautta. 

Kotitalouksille ja pienyrittäjille suunniteltu palvelu laskee työntekijöiden palkat sivukuluineen ja muodostaa palkkalaskelmat. Se laskee myös ennakonpidätykset, sosiaaliturva-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä lähettää lakisääteiset ilmoitukset automaattisesti työeläkeyhtiöille, Työttömyysvakuutusrahastoon ja Verohallintoon.  

Palkanlaskennan lisäksi palvelussa on mahdollista hakea kotitalousvähennystä. Kotitalouskäyttäjän maksetusta laskusta hakema kotitalousvähennys siirtyy veroilmoitukselle, kun palveluun on syötetty tiedot laskusta ja tehdystä työstä. Kotitalousvähennysilmoitus lähtee automaattisesti Verohallintoon ja näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella. 

Kotitalousvähennystä voi hakea myös palvelun avulla lasketuista palkoista. Tiedot maksetuista palkoista ja laskuista säilyvät palvelun arkistossa ja niitä on mahdollista tarkastella milloin tahansa.

Tulevaisuuden kehityskohteita 

Vuonna 2017 palvelussa pyritään mahdollistamaan työkorvausten maksaminen kotitalouksille. Tulorekisteri ja reaaliaikainen verotus tulevat myös vaikuttamaan Palkka.fi:n lähivuosien aikana.  Palkka.fi on mukana kansallisen tulorekisterin ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa.  

Vielä ehtii hakemaan kotitalousvähennystä vuodelle 2016 

Vuoden 2016 laskuista vähennysvaatimuksen voi tallentaa vielä tammikuun 2017 loppuun mennessä. Laskun ja kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot voi helposti tallentaa etusivun kohdasta Kirjaudu > Kotitalous, kotitalousvähennys laskusta.

Työntekijöiden vuonna 2016 maksetut palkat on pitänyt laskea palvelussa vuoden 2016 puolella. Kotitalousvähennys siirtyy myös automaattisesti Verohallintoon.

 


Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.