Yrityskäyttäjän ohjeet

Ilmoitukset

 

·        Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin

·        Työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin

·        Palkka- ja työssäkäyntitilastot Tilastokeskukselle

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen on aktivoitu, Palkka.fi muodostaa ja lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin palvelussa laskettujen palkkojen perusteella eräpäivään mennessä. Palkka.fi muodostaa automaattisesti Palkkatiedot tulorekisteriin –ilmoituksen niistä palkanlaskennoista, joiden maksupäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin valinnan asettamispäivä. Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin lähetetään automaattisesti palkanmaksupäivää seuraavana päivänä. Työnantajan erillisilmoitus muodostuu siitä hetkestä alkaen, jolloin valinta on asetettu päälle.

 

-         Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen ei ole aktivoituna sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkanmaksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Huomaathan, että jos olet Verohallinnon rekisterissä säännöllinen työnantaja, sinun tulee jättää työnantajan erillisilmoitus myös kuukausista jolloin palkanmaksua ei ole ollut. Työnantajan erillisilmoituksen lähettäminen ei palkanmaksua -tiedolla onnistuu, jos Palkka.fi-palvelusta löytyy perustettuja työntekijätietoja.

 

HUOM! Tilastokeskukselle lähetetään palkka- ja työssäkäyntitiedot tilastointia varten aina, vaikka ilmoitusliikenteessä on Ei.
Verohallinto, työeläkevakuutusyhtiöt, työllisyysrahasto hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tiedot

Palkka.fi palvelusta tulorekisteriin lähtevät palkkatietoilmoitukset vastaavat tietosisällöltään tulorekisterin antamia ohjeita. Ilmoitukset sisältävät palkansaajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ammattiluokkaa koskevat tiedot.  Ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnusta ja työtapaturma- ja ammattitauti-vakuutuksen vakuutusnumeroa. Jos työtapaturmavakuutusyhtiö tarvitsee nämä tiedot, se pyytää niitä erikseen työnantajalta.

Korjattavat ilmoitukset

Jos tulorekisteri ei voi vastaanottaa palkanlaskennasta lähetettävää palkkatietoilmoitusta saat siitä tiedon Palkka.fi-palveluun.

·        Tulorekisteri ei voi vastaanottaa ilmoitustasi, jos se sisältää virheitä.

·        Näet virheet ja niihin liittyvät korjausohjeet palvelun kohdassa Korjattavat ilmoitukset.

·        Tarkemmat ohjeet virheestä saat klikkaamalla virheriviä.

·        Korjaa ilmoituksen antamat virheet Palkka.fi-palveluun.

·        Kunhan virheet on korjattu ja ilmoituksen lähetys tulorekisteriin on onnistunut, virheet poistuvat automaattisesti palvelun kohdasta Korjattavat ilmoitukset. 

 

Ilmoituksen korjaaminen suoraan tulorekisteriin

Joissain poikkeustilanteissa Palkka.fi:stä muodostettua ilmoitusta voi olla tarve korjata myös suoraan tulorekisteriin. Tätä pitää kuitenkin pyrkiä välttämään siksi, että kertaalleen tulorekisterin sähköisen asioinnin kautta muokattua ilmoitusta ei voi enää sen jälkeen korjata Palkka.fi:n kautta.

Myöskään Palkka.fi:stä tulorekisteriin lähetettyä palkkatietoilmoitusta ei saa koskaan ottaa tulorekisterin sähköisessä palvelussa täysin uuden palkkatietoilmoituksen pohjaksi, koska tällöin uudelle ilmoitukselle voi tulla mm. virheelliset TyEL-maksutiedot, minkä vuoksi eläkeyhtiö ei pysty enää kohdistamaan maksettuja TyEL-maksuja ja palkkatietoilmotuksia toisiinsa.

Ilmoitusten lähettäminen

 

·         Ilmoitus lähtee automaattisesti, jos olet valinnut Automaattinen ilmoitusten muodostus-kohdasta vaihtoehdon Kyllä.

 

Automaattinenilmoitustenmuodostusfi.PNG

 

 

Manuaalinen ilmoitusten muodostus tulorekisteriin

 

Jos sinulla ei ole automaattinen ilmoitusliikenne päällä tai haluat muodostaa maksut heti palkanlaskennan jälkeen, voit lähettää ilmoitukset tulorekisteriin kohdasta Ilmoitukset. Kun ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin, muodostuvat myös maksut.

Jos automaattinen ilmoitusten muodostaminen ei ole päällä, tulee sinun lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen. Palkkatietoilmoituksen lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä palkanmaksupäivästä.

 

Näin lähetät ilmoitukset tulorekisteriin

 

Valitse valikosta Ilmoitukset ja paina Uusi ilmoitus

Valitse ilmoituksen tyyppi Palkkatiedot tulorekisteriin tai Työnantajan erillisilmoitus ja paina Tee ilmoitus.

Maksutiedot muodostuvat kohtaan Maksut, kun palkkatiedot on lähetetty tulorekisteriin onnistuneesti.

 

Ilmoituksen tulostus

 

Ilmoituksen tulostaminen.PNG

 

 

 

Ilmoitukset-näytöllä olevan Tila-kohdan merkitys

 

·        Valmis

Ilmoitus on valmis lähetettäväksi tulorekisteriin ja Palkka.fi lähettää sen automaattisesti.

 

·        Lähetetty ja vastaanotettu

Ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin, mutta ilmoitusta ei ole vielä käsitelty ja hyväksytty.

 

·        Lähetetty ja hyväksytty

Tulorekisteri on vastaanottanut ja hyväksynyt ilmoituksen. Maksut ovat muodostuneet Palkka.fi:hin.

 

·        Hylätty kokonaan/Ei lähetetty

Ilmoitus sisältää virheitä, eikä sitä ole vastaanotettu tulorekisterissä. Korjattavat tiedot näet kohdasta Korjattavat ilmoitukset. Muista lähettää ilmoitus uudelleen korjauksen jälkeen.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.