Yrityskäyttäjän ohjeet

Seloste henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Pientyönantaja (palvelun käyttäjä), joka hoitaa työnantajan velvollisuuksiin liittyviä tehtäviään pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän avulla, ks. laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä (658/2004), jäljempänä Palkka.fi laki.

 

Rekisterin ylläpitäjänä toimii Verohallinto (Palkka.fi lain 3§ mukaisesti).

 

Verohallinto
Postiosoite: PL 325, 00052 VERO
Käyntiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki

 

Verohallinnon tietosuojavastaava
Helena Hynynen
Taito von Konow
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)

2. Palkka.fi-palvelun neuvonta

Palkka.fi-palvelun neuvonta palvelee suomeksi puhelinnumerossa 029 497 034 ja ruotsiksi 029 497 035 ma–pe 9.00–16.15 ja heinäkuun ajan klo 9.00–15.00. Voit kysyä palvelusta myös chatissa.

3. Rekisterin nimi

Palkka.fi-palvelun henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pientyönantaja voi käyttää Palkka.fi-palvelua työnantajavelvoitteiden (maksut viranomaisille ja ilmoitukset tulorekisteriin) hoitamiseen Palkka.fi lain mukaisesti.

Pientyönantajan suostumuksella työntekijä ja työ- tai käyttökorvauksen saaja voi antaa ja vastaanottaa tietoja työntekijäliittymän avulla.

Lisätietoja muista Verohallinnon rekistereistä vero.fi:stä.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietotyypit 

·         tiedot tunnistautumisesta

o    tunnistustapa

o    yritys-/henkilötunnus tai Google-käyttäjän tunniste

o    tunnistautumisaika

·         käyttöehtojen hyväksyminen (vain työntekijöiden osalta)

·         työnantajan tiedot mukaan lukien

o    yritys-/henkilötunnus, nimi ja osoitetiedot

o    verotuksen liittyvät tiedot

o    työeläke sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvät tiedot

o    työttömyysvakuutustiedot

·         työntekijän ja työsuhteen tiedot mukaan lukien

o    henkilötunnus, nimi ja osoitetiedot sekä rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän lisätiedot

o    vakuuttamiseen liittyvät tiedot

o    verokorttitiedot

o    lomiin ja poissaoloihin liittyvät tiedot

o    ammattiyhdistystiedot

o    ulosottotiedot

o    vakiopalkat

·         työ- tai tekijänoikeuskorvauksen saajan tiedot mukaan lukien

o    henkilötunnus, nimi ja osoitetiedot

o    verokorttitiedot

·         työtunnit ja matkakustannukset

·         palkanlaskentaan ja työ-/tekijänoikeuskorvauksen laskentaan liittyvät tiedot

·         maksujen tiedot

·         työnantajailmoituksiin liittyvät tiedot

·         työkorvauslaskuun liittyvät tiedot

·         kotitalousvähennykseen liittyvät tiedot

·         verokauteen liittyvät tiedot

·         perus- ja muutosverokorttien tiedot

Erityisiin henkilötietojen ryhmiin kuuluvat

·         ammattiliittoon kuulumisesta, kuten esim. ammattiyhdistyksen jäsenmaksusta

 

6. Tietolähteet

·         työnantaja

·         työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja

·         Verohallinto

·         työeläkevakuutusyhtiöt

·         Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)

·         tulorekisteri

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Palkka.fi palvelu lähettää automaattisesti tai pientyönantaja voi palvelun avulla itse lähettää työnantajailmoitukset:

 

       ·         tulorekisteriin

·         Verohallintoon (kotitalousvähennysilmoitus)

 

Palkka.fi-palvelusta välitetään Tilastolain 15§ 6 mom. nojalla tietoja Tilastokeskukselle tilastojen laatimista varten (palkka- ja työssäkäyntitilastot).

 

Verohallinto rekisterin ylläpitäjänä ei voi luovuttaa tietoja Palkka.fi järjestelmästä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen suojaaminen

 

Palkka.fi-palvelun tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietoja sisältävä viestintä on salattua.

 

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta tarkastelulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.

Tietojen tarkastelu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti, molemmat toiminnot kirjataan.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa. Tietojen säilyvyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.

Rekisteristä poisto tapahtuu tietoturvallisella tavalla.

 

Verohallinto rekisterin teknisenä ylläpitäjänä voi tarkastella työnantajan tallentamia tietoja rajoitetusti esimerkiksi teknisen vian selvittämiseksi tai muussa vastaavassa tilanteessa. Tiedot poistetaan vuosittain 11 vuoden arkistointiajan päätyttyä.

Verohallinnon palveluksessa tai sen toimeksiannosta toimiva on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on saanut tietää palvelujärjestelmän teknisen ylläpidon yhteydessä palvelun pientyönantajan rekisteriin tallentamista.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.