Yrityskäyttäjän ohjeet

TyEL-vakuuttaminen

 

Työeläkevakuuttaminen (TyEL)

Työnantajana sinun on järjestettävä palkkaamiesi työntekijöiden lakisääteinen työeläketurva.

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos työntekijä on 17–67-vuotias.

Jos työntekijän kuukauden ansio jää alle ansiorajan (Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot), ei työeläkevakuutusmaksua tarvitse maksaa eikä pidättää työntekijän palkasta.

Jos TyEL ansioraja ylittyy kuukauden aikana huomauttaa Palkka.fi palvelu käyttäjää asiasta. Aikaisempi palkanlaskennan ilmoitus tulorekisteriin pitää myös mitätöidä ja korvata uudella ilmoituksella. Työnantajan velvollisuudeksi jää lisäksi hoitaa uudet TyEL-maksut.

TyEL-eläketurvaa hoitavat kaikki työeläkevakuutusyhtiöt: 

-          Elo

-          Ilmarinen

-          Varma

-          Veritas

 

Työeläkevakuutusyhtiöiden lisäksi TyEL-eläketurvaa hoitavat tietyt kassat ja eläkesäätiöt.

Työnantajana sinulla on myös velvollisuus kertoa työntekijöille, minkä työeläkevakuutusyhtiön kautta TyEL-vakuuttaminen on hoidettu. Jos muuta luontevaa paikkaa tiedon välittämiseen ei ole, kannattaa työntekijöille kertoa, että palkanlaskentaa tehtäessä käytössä ollut eläkeyhtiö on tarvittaessa tarkistettavissa tulorekisterin sähköisen asioinnin kautta sinne lähetetyiltä palkkatietoilmoituksilta.


Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työnantaja on joko sopimustyönantaja tai tilapäinen työnantaja.


Tilapäinen työnantaja

Jos työntekijöiden kuuden kuukauden palkkasumma on alle voimassa olevan ansiorajan eikä palveluksessa ole työntekijää pysyvässä työsuhteessa, olet tilapäinen työnantaja.  Jos olet tilapäinen työnantaja, voit valita työeläkeyhtiön palkanlaskennan yhteydessä palkkakauden tallentamisen jälkeen Tilapäisen työnantajan työeläkeyhtiö -kohdan valintalistalta ao. työeläkeyhtiöt. Valinta on voimassa kyseisen kuukauden ajan ja TyEL-maksut muodostuvat valitsemaasi työeläkeyhtiöön.

Tyypillisesti tilapäinen työnantaja on pieni yritys tai kotitalous.

Tilapäisenä työnantaja voit järjestää työntekijän eläketurvan tekemättä työeläkevakuutussopimusta.

Sopimustyönantaja

Sopimustyönantaja on kyseessä silloin, jos työnantaja palkkaa vakituisen työntekijän.
Sopimustyönantaja ilmoittaa kaikki työntekijänsä sopimusvakuutukseen, myös määräaikaiset työsuhteet.

Sopimustyönantajana sinun täytyy tehdä työeläkevakuutussopimus työeläkeyhtiön kanssa ennen kuin aloitat palkanlaskennan.

Työeläkeyhtiö lähettää sinulle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Saat myös TyEL-vakuutusnumeron, joka sinun täytyy tallentaa Palkka.fi-palveluun. Voit tallentaa vakuutusnumeron Palkka.fi-palveluun muutaman päivän kuluttua siitä, kun olet tehnyt sopimuksen työeläkeyhtiön kanssa. Palkka.fi tarkistaa vakuutusnumeron oikeellisuuden.


TyEL-ilmoitukset tulorekisteriin

Työeläkevakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Palkka.fi-palvelu lähettää automaattisesti palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin, jos sinulla on automaattinen ilmoitusten muodostus aktivoituna työnantajan perustiedoissa. 

Jos et ole valinnut automaattista ilmoitusten muodostamista, sinun tulee lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkan maksupäivän jälkeen ja tämän lisäksi sinun tulee jättää kuukausittainen työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.


Työeläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

TyEL-maksu pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

TyEL-maksu koostuu työnantajan osuudesta ja työntekijältä perittävästä osuudesta. Työnantajana maksat koko TyEL-maksun, mutta pidätät työntekijän osuuden työntekijän palkasta.

Palkka.fi laskee automaattisesti työnantajan TyEL-maksun sekä työntekijän osuuden TyEL-maksusta. TyEL-maksu näkyy palkkatiedot tulorekisteriin ilmoituksen lähettämisen jälkeen kohdassa Maksut. 

Voit myös valita työeläkemaksun (TyEL) toimitustavaksi myös laskun. Työeläkeyhtiö lähettää TyEL-maksuista laskun suoraan työnantajalle. Huomaathan, että TyEL-maksutiedot eivät muodostu tällöin Palkka.fi:hin. Voit valita toimitustavan (lasku työeläkeyhtiöltä vai maksutiedot Palkka.fi:n) kohdasta Työnantajatiedot > Vakuutuksiin liittyvät tiedot.Työeläkevakuutusmaksu viivästyskorkoineen on lain mukaan ulosottokelpoinen.

 

Takautuva palkanlaskenta ja työeläkevakuutusmaksu
TyEL-maksuista lähetetään erillinen lasku, jos maksun muodostushetki on myöhempi kuin seuraavan kuukauden 15.päivä. Maksutietoja ei muodostu Palkka.fi-palveluun myöskään hyvityslaskuista.

Mitä maksujen muodostumisessa tulee huomioida?

Esimerkki 1 

Takautuva palkanlaskenta tehdään 10.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
- Työeläkeyhtiölle maksettava eläkevakuutusmaksu (TyEL-maksu)

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi työnantajamaksuissa mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.

Esimerkki 2

Takautuva palkanlaskenta tehdään 16.07.2019 palkkakaudelle 01.06.2019-30.06.2019. Maksupäiväksi merkitään todellinen maksupäivä 30.06.2019.

Palkka.fi muodostaa seuraavat maksut:
- Työntekijän nettopalkka
- Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Huomioithan, että maksupäivän ollessa menneisyydessä, Palkka.fi ei huomioi ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksun mahdollisia viivästysseuraamuksia tai tulorekisterin ilmoitukseen liittyvää myöhästymismaksua.
Työeläkevakuutusyhtiö lähettää erillisen laskun työnantajalle aina, jos maksu muodostetaan takautuvasti seuraavan kuukauden 15.päivän jälkeen.

Vaikka työnantaja ei voisikaan pidättää työntekijän osuutta työntekijän palkasta, hän kuitenkin joutuu maksamaan koko TyEL-maksun työeläkevakuutusyhtiöön. Tällainen tapaus voi olla, jos palkka koostuu luontaisedusta tai kotitalouden palkkaaman lastenhoitajan palkan maksaa esimerkiksi Kela.


Työntekijän työeläkeote
 
Työntekijöille lähetään vuosittain työntekijän työeläkeote. Eläkeotteella kerrotaan TyEL:n mukaan vakuutetun ansiot sekä palkattomia aikoja koskevat tiedot, joiden perusteella työntekijälle karttuu eläkettä tai etuutta. Eläkeotteella näkyy myös tieto työntekijälle karttuneen eläkkeen määrästä.
 
Jos työntekijä havaitsee työeläkeotteen tiedoissa puutteita tai virheitä, hänen kannattaa olla yhteydessä otteen lähettäneeseen eläkeyhtiöön. Eläkeyhtiö selvittää tietojen oikeellisuuden, jos yhteydenotto on tehty viiden vuoden sisällä otteen lähettämisestä. Muussa tapauksessa tietojen oikaiseminen edellyttää, että työntekijä esittää riidattoman selvityksen, joiden perusteella tiedot voidaan oikaista.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.