Yrityskäyttäjän ohjeet

Työttömyysvakuutusmaksut Palkka.fi-palvelussa

 

Työttömyysvakuutusmaksut Palkka.fi-palvelussa

Työnantajat ja palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja.

Jos maksamasi palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1 300 euroa, olet velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua Työllisyysrahastolle. Palkka.fi pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta työttömyysvakuutusmaksun automaattisesti. Työntekijän osuuden tilittämisen lisäksi sinun tulee maksaa työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta Työllisyysrahastolle.

Jos maksamasi palkat ovat kalenterivuoden aikana 1 300 euroa tai alle, työntekijän palkasta pidätettyä maksua ei tilitetä Työllisyysrahastolle eikä työnantajan osuutta veloiteta.

Maksut määräytyvät tulorekisteriin tehtyjen palkkatietoilmoitusten perusteella neljännesvuosittain, jos maksuvelvollisuus täyttyy. Työllisyysrahasto määrää maksun tulorekisteriin lähetettyjen palkkatietoilmoituksien perusteella. Lasku toimitetaan työnantajan viralliseen osoitteeseen tai sähköisessä asioinnissa ilmoitettuun osoitteeseen.

Voit muuttaa ja tarkastella tietojasi Työllisyysrahaston sähköisessä asioinnissa

Muistathan, että työnantajana velvollisuutesi on tarkistaa myös Työllisyysrahastolla olevat yhteystiedot laskutusta varten.


Työllisyysrahasto saa ilmoitukset tulorekisteristä

Jos olet valinnut automaattisen ilmoitusten muodostumisen, Palkka.fi-palvelu lähettää palkkatietoilmoitukset automaattisesti palkanlaskennan jälkeen tulorekisteriin.

Jos valintaa ei ole aktivoitu, muista käydä tekemässä ilmoitus kohdassa ilmoitukset > uusi ilmoitus.  Saat kuittauksen, kun palkkatiedot tulorekisteriin on lähetetty onnistuneesti.

Työllisyysrahasto hakee palkkasummatiedot suoraan tulorekisteristä eikä erillistä ilmoitusta Työllisyysrahastolle tarvitse tehdä. Työllisyysrahasto laskuttaa työttömyysvakuutusmaksut tulorekisteriin annettujen ilmoitusten perusteella.

 
Työttömyysvakuutusmaksun maksaminen

Työllisyysrahasto toimittaa laskun ja päätöksen neljännesvuosittain tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietoilmoitusten perusteella.

Laskun toimitustavat:      

·        verkkolaskuna

·        e-laskuna verkkopankkiin. Tilaa e-lasku verkkopankistasi

·        postitse viralliseen osoitteeseesi tai Työllisyysrahaston sähköisessä asioinnissa määrittelemääsi osoitteeseen     

 

Muistathan, että työnantajana velvollisuutesi on tarkistaa myös Työllisyysrahastolla olevat yhteystiedot laskutusta varten. 

 

Maksuvelvollisuus

Maksuvelvollisia ovat työnantajat, jotka maksavat palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa kalenterivuoden aikana. Työnantajan tulee kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan maksu. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan pääsääntöisesti 17–64-vuotiaiden työntekijöiden palkoista.

 

Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

 

·         alle 17-vuotiasta henkilöä (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)

·         65 vuotta täyttänyttä henkilöä (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun)

·         yrittäjän eläkelain 3§:ssä tarkoitettua yrittäjää

·         maatalousyrittäjän eläkelain 3-5 §:ssä tarkoitettua maatalousyrittäjää ja hänen perheenjäsentään

 

Yrittäjä, jolla ei ole maksuvelvollisuutta:

 

·         ammatin- tai liikkeenharjoittaja, hänen puolisonsa tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa

·         avoimen yhtiön yhtiömies

·         kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

·         yhtymän tai osuuskunnan osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista

·         osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä työskentelevä osakas, jos hän työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muu vastaava asema ja käyttää tosiasiallista määräämisvaltaa) ja lisäksi omistaa

o    yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai

o    omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

o    henkilön tulee lisäksi itse omistaa vähintään yksi yhtiön osake

o    myös välillinen ns. väliyhtiön kautta tapahtuva omistus otetaan huomioon

 

Maatalousyrittäjä, jolla ei maksuvelvollisuutta:

 

·         maa- ja metsätaloutta itsenäisesti harjoittava yrittäjä sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet

·         kalastaja, joka ei ole työsuhteessa harjoittaa ammattimaista kalastusta sekä kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet

·         poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet

 

Osaomistajat

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema yrityksessä. Huomaathan, että osaomistaja-määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Lisätietoa osaomistajan määritelmästä löydät Työllisyysrahaston sivuilta kohdasta Osaomistajat. 

 

Koulutuskorvaus

Koulutuskorvausta Työllisyysrahastolta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt. Yrityksillä on vastaava oikeus koulutusvähennykseen verotuksessa. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella tai Työllisyysrahaston sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoa koulutuskorvauksen edellytyksistä ja hakemisesta löydät täältä.  

 

Lisätietoja

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saat Työllisyysrahaston sivuilta.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.