Yrityskäyttäjän ohjeet

Ennakonpidätys- ja sairasvakuutusmaksu

·        Voimassa oleva Verohallinnon maksukausi määrittää Palkka.fi:stä muodostuvan ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun eräpäivän. Palkka.fi saa tiedon maksukaudesta suoraan Verohallinnolta.

·        Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12.päivä.

·        Maksun tiedot ja ohjeet löydät Palkka.fi-palvelun kohdasta maksut. Maksut -näytöltä näet myös maksujen tarkat eräpäivät.

·        Jos maksupäivä on viikonloppuna, maksut voi maksaa seuraavana arkipäivänä.

Ennakonpidätys

Ennakonpidätys

Palkka.fi saa työntekijän verokortin Verohallinnolta sähköisesti. Palkka.fi tarkistaa työntekijän verokorttitiedot palkanlaskennan yhteydessä ja verokortti tallentuu automaattisesti työntekijätietoihin. Jos verokorttia ei voida toimittaa sähköisesti, pyydä työntekijältä verokortti ja tallenna sen tiedot työntekijätietoihin. Jos työntekijälle ei ole tallennettu verokorttia, Palkka.fi pidättää ennakonpidätyksen 60 %:n, ja rajoitetusti verovelvollisilta 35 %:n mukaan.

Kun verokorttitiedot on tallennettu, Palkka.fi pidättää ennakonpidätyksen verokortin tietojen mukaan. Palkasta pidätetään ennakonpidätystä perusprosentin mukaan tulorajaan saakka. Jos tuloraja ylittyy, ennakonpidätystä pidätetään verokortissa ilmoitetun lisäprosentin mukaan.

Verokortit

Vuoden 2021 verokortit tulevat voimaan 1.2.2021. Muista, että tammikuussa ennakonpidätys täytyy toimittaa joko joulukuun 2020 lopussa voimassa olevan verokortin tai vuodelle 2021 annetun uuden muutosverokortin perusteella.

Palkka.fi saa työntekijän verokortin Verohallinnosta sähköisesti ja verokortti tallennetaan automaattisesti työntekijätietoihin palkanlaskennan yhteydessä. Palkka.fi saa Verohallinnolta perus- ja muutosverokortit. Huomaathan, että tällä hetkellä Palkka.fi ei saa sähköisesti lähdeverokorttia, rajoitetusti verovelvollisen verokorttia eikä työ- ja tekijänoikeuskorvauksissa käytettävää verokorttia.

Jos et saa verokorttitietoa sähköisesti, muista tallentaa verokorttitiedot. Muutoin ennakonpidätys on 60%.


Palkka.fi palvelussa käytössä olevat verokortit

Verokortti palkkaa varten

Verokorttiin on merkitty yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan. Palkka.fi perii ennakonpidätyksen automaattisesti, kun työntekijän tietoihin on tallennettu verokortti. Jos verokorttia ei ole tallennettu, palvelu pidättää ennakonpidätystä 60%:n mukaan työntekijän palkasta.

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille

Palkka.fi käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti. Jos tuloraja ylittyy, palvelu pidättää ennakonpidätystä lisäprosentin mukaan. Huomaathan, että käytössä on yksi verokortti kaikille palkkatuloille eikä esim. sivutulolle ole erillistä verokorttia.

Verokortin kopio riittää
Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

·    Työntekijä toimittaa verokortin työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttia sähköisesti Verohallinnolta.

 

Työntekijän on entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana

·    Työntekijän tulee seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, kun työntekijällä on useita työnantajia.

·    Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, kannattaa työntekijän tilata uusi verokortti OmaVerossa tai puhelimitse.

·    Jos työntekijällä on useita työnantajia, uusi verokortti tulee toimittaa kaikille työnantajille.


Rajoitetusti verovelvollisen tai ulkomaalaisen työntekijän verokortit:

·        Lähdeverokortti

·        Rajoitetusti verovelvollisen verokortti


Tallenna verokorttitiedot työntekijän tietoihin. Jos työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, Palkka.fi perii veroa 35%.

Työ- ja tekijänoikeuskorvaus verokortti

Ellei korvauksen saaja esitä verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60%:n mukaan. Jos tekijänoikeuskorvaus on pääomatuloa, ennakonpidätystä toimitetaan automaattisesti 30 %, verokorttitietoja ei tällöin tarvitse täyttää. Huomaathan, että näitä verokortteja ei saada sähköisesti Verohallinnolta.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.