Yrityskäyttäjän ohjeet

Maksulomake

Maksun tyyppi

Maksun tyyppi kertoo mistä maksusta on kyse. Voit hakea maksuja myös maksutyypin mukaan.

Saajan tilinumero

Palveluun on rekisteröity työnantajamaksujen saajien tilinumerot (mm. Verohallinto ja työeläkevakuutusyhtiöt). Työnantaja tallentaa työntekijän tietoihin tilinumeron, josta se välittyy työntekijän nettopalkan maksutietoihin. 

Saajan nimi

Saajan nimi tulee automaattisesti palvelusta esim. vakuutusyhtiön osalta työnantajatietoihin tallennettujen vakuutustietojen perusteella. Palkkojen osalta nimi tulee työntekijätiedoista.

Viite

Palvelu muodostaa viitenumeron automaattisesti maksutietoihin.

Eräpäivä

Eräpäivä muodostuu automaattisesti työnantajamaksuihin. Työntekijälle maksettavan nettopalkan maksupäiväksi tulee palkanlaskennassa syötetty palkanmaksupäivä. 

Summa

Maksun summa muodostuu mm. palkanlaskennan tuloksena. 

Maksuluetteloon-painike

Maksuluetteloon-kohdasta pääset takaisin maksuluetteloon. Maksulomakkeelle syötettyä maksua ei tallenneta. 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.