Yrityskäyttäjän ohjeet

Luontoisedut loma-ajalta

Palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla.

 

Esimerkiksi ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos lounasseteleitä annetaan loma-ajalle, on ennakonpidätys toimitettava koko lounassetelin raha-arvosta.

 

Esim.             Jos työntekijällä on ravintoetu (6,10 €/työpäivä vuonna 2014) ja lomaa 24 päivää.

Työnantajan on maksettava loma-ajan ravintoetu rahana eli yhteensä 146,40 € (24*6,10 €).

Valitse palkanlaskennassa Lomat ja poissaolot > palkkalaji Ruokaraha loma-ajalta.

Luontoisedut

 

Työsuhdepolkupyöräedun palkkalajit Palkka.fi:ssä

 

Luontoisedut-valikossa on kaksi palkkalajia: verotettava ja verovapaa osuus polkupyöräedusta.

polkupyöräetu fi 1.png

 

Työntekijältä peritty osuus työsuhdepolkupyöräedusta merkitään Vähennykset-kohtaan.

polkupyöräetu fi 2.png

 

• Työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu säädetään verovapaaksi eduksi 1200 euroon asti vuodessa alkaen 1.1.2021.
• Polkupyöräedusta on kyse silloin, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla.

 

Linkki Vero.fin sivulle

Esimerkki

Työntekijälle annetaan polkupyöräetu alkaen 1.1.2021- arvoltaan 2400 euroa/vuosi
 > verovapaa osuus on 1200 euroa/vuosi. Tämän ylimenevä osuus on veronalaista.

Polkupyöräetu käsitellään kuukausittain palkanlaskennan yhteydessä ja ilmoitetaan seuraavasti:
Verovapaa osuus: 1200 / 12 kk = 100 euroa kuukaudessa
Veronalainen osuus: 1200 / 12 kk = 100 euroa kuukaudessa 

 polkupyöräetu fi 3.png

 

Polkupyöräetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla

 

Polkupyöräetu voidaan antaa työntekijän rahapalkkaa alentamalla, jos työnantaja ja työntekijä näin sopivat. Tällaisessa tilanteessa työntekijän sovitusta rahapalkasta vähennetään verovapaata luontoisetua vastaava määrä. Luontoisetu siis alentaa työntekijän veronalaista bruttopalkkaa. Vastaavasti ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee. Huomioi, että työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa. Eläke-, työttömyys- ja vahinkovakuuttajien näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa etu on vastiketta työstä, siksi näiden vakuutusmaksujen perusteena oleva palkan määrä eroaa veronalaisen palkan määrästä.

 

Esimerkki

Työntekijän bruttopalkka on 3 500 euroa/kk. Työntekijä ja työnantaja sopivat, että työntekijä saa polkupyöräedun 100 euroa/kk (1 200 euroa/vuosi), ja että polkupyöräetu sisältyy hänen bruttopalkkaansa. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka, työntekijälle annettu 1 200 euron polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa ja pienentää työntekijän veronalaista bruttopalkkaa 3 400 euroon/kk.

Näissä tilanteissa et voi tehdä palkanlaskentaa Palkka.fi-palvelussa.

 

Muut luontoisedut

 

Luontoisetu tarkoittaa työsuhteen perusteella muuna kuin rahana saatavaa etua. Verohallinto vahvistaa vuosittain verotuksessa noudatettavat luontoisetujen laskentaperusteet.

 

Luontoisetujen palkkalajit:

Palkanlaskenta_fi_08.jpg

 

Ravintoedun ja puhelinetujen arvoiksi tulee Verohallinnon vahvistamat arvot. Tarkista muiden luontoisetujen arvot vuosittain vero.fi:stä.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.