Yrityskäyttäjän ohjeet

Lomakorvaus

Vuosilomakorvaus on vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus. Vuosilomakorvausta voidaan maksaa työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomakorvaus on 9 % ja lomanmääräytymisvuoden lopussa vähintään vuoden kestäneessä työsuhteessa 11,5 % lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta. Tulolajilla voi ilmoittaa myös rakennusalan lomarahan.

 

Lomakorvaus lasketaan työehtosopimuksesta riippuen joko
•         lomakeskituntiansion mukaan tai
•         prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.
 
Kuukausipalkkaisen lomakorvaus lasketaan samalla tavoin kuin lomapalkka.

Tarkistathan laskentaperusteet Vuosilomalaista tai voimassa olevasta työehtosopimuksesta.

 

Lisätietoja Vuosilomaoppaasta

 

Prosenttiperusteinen lomakorvaus

Valitse palkanlaskennassa Lomat ja poissaolot > palkkalaji Lomakorvaus.

Kun lasket lomakorvauksen, voit merkitä kohtaan Prosentti se prosenttimäärä mitä tahdot käyttää lomakorvauksen laskennassa.  Kohtaan Määrä ja a-hinta merkitse luvut mistä lomakorvaus lasketaan. 

Ilmoita maksettavien lomapäivien lukumäärä kokonaisina päivinä. Palvelu tarkistaa, onko työntekijällä riittävästi lomapäiviä jäljellä. Huom! Jos työntekijälle ei kerry lomapäiviä, palkanlaskennassa ei näy Lomapäivien määrä -saraketta.

Merkitse pidettävien lomapäivien määrä kohtaan lomapäivien määrä. Merkitse lomapäivien lukumäärä kokonaisina päivinä. Lomapäivien lukumäärä voi olla myös 0. Jos käytät laskentaperusteena keskituntiansiota, merkitse Määrä-kohtaan loma-aikaa vastaava tuntimäärä ja á-hintaan tuntipalkka. Jos olet merkinnyt työntekijän tietoihin lomakeskituntiansion, palvelu näyttää á-hinnan automaattisesti. Tarkista, että hinta on oikein ja tee tarvittavat lisäykset.

 

Esim. Työntekijälle maksetaan lomakorvaus 5 päivältä, lomakorvaus on 11,5 %, Määrä on 40 tuntia ja keskituntipalkan à-hinta on 17 €

 

lomakorvausohje fi 1.png

 

Jos merkitset á-hinnaksi päiväpalkan, merkitse Määrä-kohtaan lomapäivät. 

 

lomakorvausohje fi 2.png

 

Lomakorvaus ilman prosenttia

Vaihtoehtoisesti voit myös merkitä lomakorvauksen suoraan kohtaan Summa ilman prosenttilaskentaa, jätä muut kohdat tällöin tyhjäksi tai merkitse lomakorvauksen kohtaan Määrä ja à-hinta. Jos olet merkinnyt työntekijän tietoihin lomakeskituntiansion, palvelu näyttää á-hinnan automaattisesti.

Ilmoita maksettavien lomapäivien lukumäärä kokonaisina päivinä. Lomapäivien lukumäärä voi olla myös 0. Palvelu tarkistaa, onko työntekijällä riittävästi lomapäiviä jäljellä. Lomapäivien määrä -saraketta ei näy palkanlaskennassa, jos työntekijälle ei kerry lomapäiviä.

 

Esim. Työntekijälle maksetaan lomakorvausta 111 euroa 5 päivältä

lomakorvausohje fi 3.png

 

Tiedot näkyvät työntekijän palkkalaskelmassa ja lomaraportissa.

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.