Yrityskäyttäjän ohjeet

Alkusaldot

Yleistä

 

Alkusaldot ovat ennen palvelun käyttöönottoa saman vuoden aikana maksettuja palkkoja ja vähennyksiä. Tallenna alkusaldoihin palkat, jotka olet maksanut työntekijöillesi ennen palvelun käyttöönottoa. Alkusaldojen puolella on vain rajattu määrä eri palkkalajeja käytössä. Alkusaldojen puolella ei siis välttämättä ole mahdollista käyttää kaikkia samoja palkkalajeja kuin normaalissa palkanlaskennassa.

 

Kun tallennat alkusaldot, on työntekijän helpompi seurata verokortilleen asettamaa tulorajaa. Alkusaldojen tallentaminen vaikuttaa työntekijän palkkalaskelman kohtaan palkkatiedot vuoden alusta. Verokorttimuutosten vuoksi työntekijän on entistä tärkeämpää seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana.

 

Huom. Palkka.fi ei koskaan lähetä alkusaldoiksi kirjattuja palkkatietoja tulorekisteriin palkkatietoilmoituksilla eikä työnantajan erillisilmoituksella.

 

Alkusaldojen tallennus

 

Tallenna alkusaldot Palkanlaskenta-kohdasta. Valitse työntekijä ja tallenna alkusaldot.

 

YRI_alkusaldo_tt_valinta.png

 

Tallenna alkusaldot ennen varsinaista palkanlaskentaa. Näet maksukerran alkusaldot palkkalaskelmalla Vuoden alusta -kohdasta. Palkanlaskennan jälkeen näet ko. kohdassa tiedot, joissa on huomioitu alkusaldot.

 

Tallenna ensin palkkakauden tiedot. Voit tallentaa alkusaldot joko yhtenä eränä tai maksukerroittain. Huomaa, että palkkakausien alku- ja loppupäivämäärät täytyy merkitä alkaviksi ja päättyviksi aikaisemmin kuin ensimmäisen varsinaisen palvelussa laskettavan palkkakauden alkupäivämäärä.

 

Esimerkkejä

 

Tallennus yhtenä eränä

 

Jos otat palvelun käyttöön 1.4. ja maksat työntekijälle kuukausipalkkaa 1000 €/kk 1.1.–31.3. (alkusaldoissa sallitut päivämäärät ovat 1.1.–31.3.).

 

Tallenna seuraavasti:

 • Merkitse päivämääriksi: palkkakausi alkaa 1.1., palkkakausi päättyy 31.3., maksupäivä 31.3.
 • Palkat 3000 €, ennakonpidätys 600 €, työeläkemaksu 129 €, työttömyysvakuutusmaksu 17,40 €

 

Kun tallennat alkusaldot, syötä kaikki muut palkkalajit paitsi nettopalkka.

 

 

Alkusaldo_fi_02.gif

 

 

Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselussa voit tarkastaa, että nettopalkaksi laskettu määrä vastaa työntekijällesi maksamaasi palkkaa. Jos huomaat virheen, siirry linkistä palkkalajivalikkoon ja korjaa tiedot. Kun syöttämäsi tiedot ovat oikein, valitse Hyväksy. Valitse ponnahdusikkunasta ok.

 

 

Alkusaldo_fi_03.gif

 

 

Tallennus maksukerroittain

 

Jos otat palvelun käyttöön 1.4. ja maksat työntekijälle kuukausipalkkaa 1000 €/kk 1.1.–31.3. (alkusaldoissa sallitut päivämäärät ovat 1.1.–31.3.2006).

 

Tallenna seuraavasti:

 • Merkitse päivämääriksi: palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

 • Merkitse päivämääriksi: Palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

 • Merkitse päivämääriksi: Palkkakausi alkaa 1.3.2006, palkkakausi päättyy 31.3.2006, maksupäivä 31.3.2006
 • Palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Hyväksy jokainen palkkakausi erikseen kohdasta Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselu.

 

 

Alkusaldojen palkkalajit

 

 

Tallenna kaikki maksamasi erät palkkalajeittain. (Tallenna palkka tai palkkio-palkkalajille kaikki palkat ja lisät yhtenä eränä.)

 

 

Vuosilomatietojen kirjaaminen (alkusaldo)

 

Aiemmin kertyneitä vuosilomapäiviä ei merkitä alkusaldoihin. Ennen Palkka.fi-palvelun käyttöönottoa kertyneet vuosilomat merkitään työntekijän tietoihin kohdassa lomat ja poissaolot > lomapäivien korjaus > valitse korjattava lomanmääräytymisvuosi > Lisää puuttuva lomaoikeus ja valitse Tallenna.

 

Vaihtoehtoisesti voit tallentaa kertyneet lomat vasta palkanlaskennan yhteydessä kohdassa Tilastopalkkalajit > Kertyneet lomapäivät. Valitse lomavuosi, jolle haluat merkitä kertyneet lomapäivät ja kirjoita lomapäivien lukumäärä yhteensä. Vuosilomat palkkalaskelmalla ja vuosilomakertymässä ja lomapäivien pitäminen huomioidaan myös näistä.

  

 

Alkusaldojen korjaus

 

Muista korjata alkusaldot ennen Palkka.fi-palvelun käyttöönottovuoden viimeistä varsinaisen palkanlaskennan palkanmaksupäivää sekä toiseksi viimeistä arkipäivää (pankkipäivää). Korjauksen jälkeen palvelu muodostaa uuden palkkalaskelman/palkkatodistuksen. Palkkalaskelmalla tiedot näkyvät Vuoden alusta-kohdassa kokonaisuudessaan vasta korjausta seuraavan varsinaisen palkanlaskennan jälkeen.

 

 

Esimerkki 1.

Alkusaldoina olet tallentanut:

 • palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • palkat 1 000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Jos oikeat palkkatiedot tammikuussa olisivat suuremmat, esimerkiksi:

 • palkat 1 500 €, ennakonpidätys 300 €, työeläkemaksu 64,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 8,70 €

Tallenna samalle kaudelle tiedot lisäyksenä seuraavasti:

 • palkkakausi alkaa 1.1.2006, palkkakausi päättyy 31.1.2006, maksupäivä 31.1.2006
 • palkat 500 €, ennakonpidätys 100 €, työeläkemaksu 21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 2,90 €

 

Esimerkki 2:

Alkusaldoina olet tallentanut

 • palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • palkat 1000 €, ennakonpidätys 200 €, työeläkemaksu 43 €, työttömyysvakuutusmaksu 5,80 €

 

Jos oikeat palkkatiedot helmikuussa olisivat pienemmät, esimerkiksi:

 • palkat 500 €, ennakonpidätys 100 €, työeläkemaksu 21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu 2,90 €

Korjaa samalle palkkakaudelle vähennys eli ilmoita erotus miinusmerkkisenä:

 • palkkakausi alkaa 1.2.2006, palkkakausi päättyy 28.2.2006, maksupäivä 28.2.2006
 • palkat -500 €, ennakonpidätys -100 €, työeläkemaksu -21,50 €, työttömyysvakuutusmaksu -2,90 €
 • luvut tallennetaan miinusmerkkisinä

 

Alkusaldo_fi_06.gif

 

Alkusaldojen palkkalaskelman esikatselussa tiedot ovat oikeilla etumerkeillä:

Alkusaldo_fi_07.gif

 

 

 

Alkusaldojen vaikutus

  

Alkusaldot ovat mukana:

 • Palkkalaskelmalla/Palkkatodistuksella (mm. vuoden alusta tiedoissa)

 

 

Alkusaldot eivät ole mukana:

 • Tulorekisteriin lähetettävillä ilmoituksilla (palkkatietoilmoitus, työnantajan erillisilmoitus)

 

 

Maksut

 

Alkusaldot eivät ole mukana seuraavissa maksuissa:

 • Työntekijälle maksettavat palkka
 • Ay-maksu
 • Ulosottomaksu
 • Ennakonpidätys, lähdevero ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
 • TyEL-maksu
 • Palkkio
Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.