Yrityskäyttäjän ohjeet

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalipun palkkalajit Palkka.fi:ssä

 

Luontoisedut-valikossa on kaksi palkkalajia: verovapaa ja verotettava osuus työsuhdematkalipusta

 

työsuhdematkalippu fi 1.png

 

Työntekijältä peritty osuus työsuhdematkalipuista merkitään Vähennykset-kohtaan

 

työsuhdematkalippu fi 2.png

 

 

• Työsuhdematkalippu on verovapaata 3400 euroon saakka/vuosi
• 3400 euron ylittävä osa on työntekijälle veronalaista tuloa
• Polkupyöräedun verovapaa määrä vaikuttaa työsuhdematkalipun verovapaaseen määrään (jos työntekijä saa molempia etuja samaan aikaan).

Linkki Vero.fin ohjeeseen

 

 

Esimerkki

Työntekijälle annetaan työsuhdematkalippuetu alkaen 1.1.2021- arvoltaan 4000 euroa /vuosi
Työntekijä ei saa samaan aikaan polkupyöräetua.
 > verovapaa osuus on 3400 euroa/vuosi. Tämän ylimenevä osuus on veronalaista

Työsuhdematkalippuetu käsitellään kuukausittain palkanlaskennan yhteydessä ja ilmoitetaan seuraavasti.
Verovapaa osuus: 3400 / 12 kk = ~283,33 euroa kuukaudessa
Veronalainen osuus:   600 / 12 kk =  50 euroa kuukaudessa 
työsuhdematkalippu fi 3.png

 

Työsuhdematkalippuetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla


Työsuhdematkalippuetu voidaan antaa työntekijän rahapalkkaa alentamalla, jos työnantaja ja työntekijä näin sopivat. Tällaisessa tilanteessa työntekijän sovitusta rahapalkasta vähennetään verovapaata luontoisetua vastaava määrä. Luontoisetu siis alentaa työntekijän veronalaista bruttopalkkaa. Vastaavasti ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee. Huomioi,  että työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa. Eläke-, työttömyys- ja vahinkovakuuttajien näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa etu on vastiketta työstä, siksi näiden vakuutusmaksujen perusteena oleva palkan määrä eroaa veronalaisen palkan määrästä.

 

Esimerkki
Työntekijän kuukausipalkka on 3 500 euroa. Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen verovapaan työsuhdematkalippuedun (yhteensä 1 200 euroa vuodessa). Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava työsuhdematkalippuetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.

 

Näissä tilanteissa et voi tehdä palkanlaskentaa Palkka.fi-palvelussa.

 

Yhteystiedot 029 497 034 (suomeksi) Palvelunumero on avoinna klo 9-16. 029 497 035 (på svenska) Servicenumret är öppet klockan 9-12.
Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12-16.
Vi ringer dej senast följande vardag.