Kotitalouskäyttäjän ohjeet

Palkkaennakko

Palkkaennakko tulorekisteriaikana

Palkkalaji palkkaennakko on poistettu Palkka.fi palvelusta 1.1.2019 alkaen.

Jatkossa ns. palkkaennakon palkanlaskenta tulee tehdä reaaliaikaisesti normaalina palkanlaskentana, sillä palkkalajilla josta työntekijälle maksettava palkkaennakko muodostuu.

·        Tulorekisteri on määrittänyt, että työntekijälle maksetusta palkkaennakosta on jätettävä palkkatietoilmoitus viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa sen maksamisen jälkeen, minkä vuoksi aiemmin käytössä ollut kirjaamistapa ei ole enää mahdollinen.

·        Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin, kun palkanlaskenta on hyväksytty.

·        Palkkaennakosta tulee maksaa työnantajamaksut Palkka.fi-palvelun muodostamien maksujen mukaisesti.

 

Palkkaennakon ilmoittamisen määräajat tulorekisteriin-esimerkki:

·        Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa ja normaali palkanmaksupäivä on 20. päivä. Työntekijälle maksetaan 5. päivä palkkaennakkona bruttopalkkaa 500 euroa. Maksusta on annettava viimeistään 10. päivä palkkatietoilmoitus.

·        Varsinaisena palkanmaksupäivänä työntekijälle maksetaan 2 500 euroa. Sama summa on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 25. päivänä.

·        Esimerkin tilanteessa tulonsaajalle maksetusta suorituksesta on annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta.

·        Kun palkka lasketaan Palkka.fi-palvelussa, palvelu lähettää palkkatietoilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin.